ARMAR OCH HÄNDER

För många fingrar eller tår

Det händer att barn föds med extra fingrar eller tår, även om det är mycket ovanligt. Oftast beror det på ärftlighet, men ibland går det inte att hitta någon bakomliggande orsak.

För många fingrar

Extra fingrar beror på att ett fingeranlag har dubblerats. Det kan se ut på många olika sätt. Det kan vara allt från ett litet extra hud- och mjukdelsfinger till ett extrafinger med skelettinnehåll. Det kan också röra sig om en sammanväxning mellan skelettanlagen så att det aktuella fingret ser mycket bredare ut än normalt. Detta gäller oftast tummen.

En röntgenundersökning görs för att få reda på hur skelettet ser ut. Därefter tar läkaren i samråd med föräldrarna ställning till om och i så fall vilka ingrepp som ska göras för att handens funktion på sikt ska bli så god som möjligt. Ibland behöver barnet bedömas av en specialist i handkirurgi.

Ett extra lillfinger förekommer ofta som en liten hudflik och kan lätt opereras bort. Barnet bör då vara ungefär ett halvår gammalt eftersom riskerna med narkos, även om de är små, minskar med barnets ålder.

För många tår

Det händer att barn föds med fler än tio tår. Det vanligaste är att barnet har en extra lilltå eller stortå. Ibland hänger den extra tån bara fast med en tunn mjukdels- och hudbrygga. Om förbindelsen är bredare behöver foten röntgas för att läkaren ska kunna se vilken tå som ska tas bort. Det är vanligast att den yttersta tån avlägsnas.

Resultatet efter en operation blir bättre ju äldre barnet är och görs inte när barnet är nyfött. Den lämpligaste tidpunkten är vid ett års ålder eller strax innan barnet börjar stå och gå. Om det finns en skelettförbindelse till extratån finns det risk att benet efterhand växer ut lite och barnet kan behöva opereras igen under uppväxten.

Till toppen av sidan