SYN

Näthinneavlossning

Vid en näthinneavlossning är det vanligt att se blixtar i utkanten av synfältet och att synfältet blir mindre. Om näthinnan lossnar kan du få en synnedsättning. Sök därför vård om du tror att du har näthinneavlossning. Behandlingen som du får beror på hur stor del av näthinnan som har lossnat.

Du kan få näthinneavlossning i ett eller båda ögonen. Det behöver inte ske samtidigt i båda ögonen. Det är vanligast att få sjukdomen i ena ögat.

Vad är näthinneavlossning?

I näthinnan finns syncellerna. Den sitter fast i åderhinnan, som förser näthinnan med syre och näring. Vid en näthinneavlossning lossnar näthinnan från åderhinnan och får då inte tillräckligt med näring och syre. Då slutar synsinnescellerna att fungera och det gör att din syn påverkas. 

Symtom

En näthinneavlossning kommer ofta plötsligt, men det brukar inte göra ont.

Det är vanligt att få något av följande symtom vid en näthinneavlossning:

  • Du ser blixtar i utkanten av synfältet.
  • Du ser små rörliga punkter, streck eller ringar. De kallas för grumlingar.
  • Du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet.

Ibland kan synskärpan försämras. Det händer när näthinnan har lossnat mycket och nått den gula fläcken. 

När ska jag söka vård?

De allra flesta som har grumlingar behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv efter några månader.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du ser blixtar i utkanten av synfältet. Du kan även kontakta en ögonmottagning direkt. Om det är natt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Ditt öga undersöks på flera sätt om läkaren misstänker att du har näthinneavlossning. En fullständig ögonundersökning då diagnosen kan ställas kan bara göras av en ögonläkare.

Din synskärpa undersöks

Din synskärpa kan försämras vid en näthinneavlossning. Därför testar läkaren din syn från några meters håll med hjälp av en syntavla med bokstäver i olika storlekar som du får titta på. Läkaren bedömer din synskärpa utifrån hur små bokstäver som du kan se på tavlan.

Trycket i ögat mäts

Om näthinnan lossnar blir trycket i ögat oftast lägre.

Tryckmätningen kan göras med olika instrument. Oftast görs mätningen med en tryckmätare i ett ögonmikroskop. Den kan också göras med en mätare som ser ut som en penna som läkaren håller i. Mätningen går till på samma sätt oavsett vilket instrument som läkaren använder.

För att mäta trycket i ögat får du först ögondroppar som bedövar ögat. Läkaren sätter mätaren mot din hornhinna. Det brukar inte göra ont, men det kan kännas obehagligt.

Undersökning av näthinnan 

För att undersöka näthinnan får du först ögondroppar som vidgar pupillerna och sedan ögondroppar som bedövar ögat. Därefter placeras en sorts hård kontaktlins med inbyggda speglar på ögat. De kallas för kontaktglas.

Det kan kännas obehagligt när kontaktglaset läggs på ögat. Du kan också bli bländad av det starka ljuset från ögonmikroskopet.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. När undersökningen är klar får du besked om resultatet direkt.

Handhållen lins

Du kan även bli undersökt med en så kallad handhållen lins. Då får du först ögondroppar som förstorar pupillerna. Sedan kan läkaren se din näthinna genom pupillen med hjälp av linsen. Ögat behöver inte bedövas vid den här typen av undersökning men undersökningen ger inte en lika detaljerad bild som en undersökning med hjälp av kontaktglas.

Ögonbottenfotografering

Du kan också få göra en speciell ögonbottenfotografering. Då tas en bild genom pupillen, med en kamera. På bilderna kan läkaren se hela näthinnan och ögonbotten. Pupillerna behöver inte vara vidgade för den här typen av undersökning.

Undersökning med ultraljud

Ibland kan det vara svårt för läkaren att se näthinnan. Det kan bero på att du har en blödning i glaskroppen eller på att du grumlingar i ögat. Då kan läkaren använda ultraljud för att undersöka dig. Hen sätter då en så kallad ultraljudspenna mot ögonlocket medan du blundar och för den i olika riktningar. Ultraljudspennan för över bilder till en bildskärm där läkaren kan se om du har några förändringar i ögat.

Undersökningen gör inte ont. Du får besked om resultat direkt när undersökningen är klar.

Behandling

Behandlingen som du får beror på hur mycket av näthinnan som har lossnat.

Var försiktig med hård fysisk aktivitet innan du har fått behandling

Innan du har fått behandling mot näthinneavlossning ska du inte utföra någon hårdare fysisk aktivitet då det kan göra att näthinnan lossnar mer. Vid kontrollen efter behandlingen kan läkaren berätta när du kan börja träna igen.

Laserbehandling om det blivit ett litet hål på näthinnan

Det är vanligt att näthinnan börjar lossna i samband med en glaskroppsavlossning. När glaskroppen lossnar kan det uppstå ett litet hål på näthinnan. Hålet kan göra så att mer av näthinnan lossnar. Det kan förhindras om hålet lagas med laser innan mer av näthinnan har hunnit lossna.

En laserbehandling tar ungefär tio minuter och görs på en ögonmottagning. Ögat som ska behandlas bedövas med ögondroppar. Sedan får du sitta med huvudet i ett stöd på ett ögonmikroskop medan läkaren leder korta blixtar med laserljus in i ögat genom ett kontaktglas.

Det brukar inte göra ont men du kan känna att det sticker till i ögat.   

Operation om näthinnan har lossnat

Oftast behövs en operation om näthinnan har börjat lossna mer. Det finns flera olika typer av operationer.  

Råd inför en operation

Du får oftast lokalbedövning om du ska genomgå en operation. Vissa operationer är mer komplicerade, då får du narkos.

Om du ska få narkos ska du fasta. Det innebär att du inte får äta något under sex timmar innan operationen. Däremot får du dricka klara vätskor fram till två timmar innan.

Det är bra att äta och kissa innan operationen om du ska få lokalbedövning.  

Vanliga operationsmetoder

Den vanligaste operationen vid näthinneavlossning är att ta bort glaskroppen. Då tar läkaren bort de delar av glaskroppen som drar i näthinnan. Sedan får du gå igenom en laserbehandling för att få tillbaka näthinnan på sin plats. Då tätas också hålet i näthinnan och grumlingar och blödningar försvinner. Sedan fylls ögat med luft eller gas.

Behandling då ögat fylls med gas eller luft

Om du har en enkel form av näthinneavlossning kan den ibland behandlas genom att luft eller gas sprutas in i ögat. Gasen tätar hålet i näthinnan så att vätskan under näthinnan sugs upp. Hålet stängs sedan med hjälp av en laserbehandling eller frysbehandling. Gasen försvinner av sig själv efter ungefär två till sex veckor.

Behandling med silikonmaterial

En annan behandlingsmetod för näthinneavlossning är att täta hålet med silikonmaterial, en så kallad plomb. Den sys fast vid ögonväggen så att den buktas in och hålet i näthinnan täpps till. Läkaren fäster också ofta ett tunt band av silikon runt ögat som håller näthinnan på plats. Hen kan även täta området kring hålet i näthinnan med laser eller en speciell frysteknik.

Ibland behövs flera operationer

Om det har gått en tid sedan näthinnan lossnade kan den stelna och lossna. Då kan det behövas flera operationer för att få tillbaka näthinnan mot väggen. Oftast används silikonolja som stöd för näthinnan under operationen och efteråt när ögat läker. När näthinnan har läkt fast igen kan oljan tas bort. Det görs med en operation.   

Efter behandlingen

Operationerna tar oftast ungefär en timme. Du får vara kvar på mottagningen en till två dagar. Det brukar inte göra ont efter operationen.

Du brukar få sitta eller ligga med huvudet i ett speciellt läge i några dagar efter operationen om du har behandlats med gas. Då kan gasen lägga sig över och täppa igen hålet i näthinnan. I vilket läge som huvudet ska vara i beror på var på näthinnan som hålet sitter. Det här gäller främst under tiden du är kvar på mottagningen men du ska även försöka hålla huvudet i det läget de första dagarna när du kommit hem.

Du kan behöva receptbelagda smärtstillande, inflammationshämmande ögondroppar en tid efter operationen. Ögat är oftast rött och fuktigt en till två veckor efter operationen. Oftast kan du sluta ta dropparna efter det. 

Kontroll efter en vecka och sedan några gånger det första halvåret

Du får oftast gå på kontroll hos en läkare efter en vecka. Om näthinneavlossningen har försvunnit kan du leva som du gjorde innan du fick sjukdomen. Beroende på hur du känner dig kan du kanske börja arbeta igen, om du har ett arbete. Du kan också behöva vara sjukskriven ett tag.

Ögat kan kännas strävt och i perioder kan det göra ont. De besvären brukar ofta försvinna efter några månader. 

Du får gå på kontroller hos läkaren tre till fyra gånger under det första halvåret efter operationen.

Material som har sytts fast i ögats innervägg tas inte bort, utan sitter kvar resten av livet. Det hindrar att det bildas nya hål på näthinnan. 

Du som har opererats med gas ska inte flyga förrän gasen har försvunnit. Trycket i ögat bli högt vid en flygresa och du kan få mycket ont. Det brukar ta två till sex veckor tills gasen har förvunnit. Du ser en rund mörk skugga nedåt så länge det finns gas kvar i ögat. 

Om sjukdomen kommer tillbaka

Näthinnan kan lossna igen. Då får du oftast en annan behandling än första gången. 

Komplikationer

Komplikationer i samband med operationen är ovanliga. Det är ovanligt men du kan få en blödning i ögat. Blödningen försvinner oftast av sig själv efter ett par veckor.

Ögats lins kan bli grumlig om du har gjort en operation då glaskroppen har tagits bort. Oftast går det över, annars kan du behöva göra en operation mot grå starr. Det görs ofta flera månader efter den första operationen.  

Det är ovanligt, men du kan se dubbelt efter en behandling med silikonmaterial. Dubbelseendet försvinner oftast inom ett halvår. 

Hur blir synen efter behandlingen?

Hur synen blir efter en näthinneavlossning beror på hur mycket av näthinnan som lossnade innan operationen.

Oftast blir synen som vanligt efter operationen om du har en enkel form av näthinneavlossning och får behandling snabbt. Men den första tiden efter operationen kan synen vara nedsatt.

Det är vanligt att blir mer närsynt om du har fått ett silikonband runt ögat. Det beror på att bandet gör att ögat blir smalare och lite längre.

Den mörka skuggan i synfältet försvinner efter operationen. Det kan ta längre tid att få tillbaka synskärpan, ibland flera månader.

Synen på ögat om gula fläcken lossnat

I centrum av näthinnan finns den gula fläcken. Där finns extra många synceller och det är där du ser som skarpast. Din syn blir mycket sämre om den delen av näthinnan har lossnat. Ibland kan en operation göra så att du ser vid sidan av den gula fläcken. Då ser du dåligt rakt fram och kan inte läsa med ögat, men ser i de yttre delarna av synfältet.

Om synen blir mycket nedsatt finns hjälp

Oftast vänjer du dig vid att se sämre på det ena ögat efter några månader och klarar dig bra med synen på det andra ögat.

Du som har nedsatt syn även på det andra ögat kan få hjälp från en syncentral. Där kan du få hjälp med tekniska hjälpmedel, anpassning i hemmet och synträning.   

På våra sidor om hjälpmedel kan du läsa om hur det går till att få synhjälpmedel, och hitta vilka hjälpmedel som finns att få där du bor.

Vad händer i kroppen?

Ögat är fyllt av glaskroppen som sitter fast i näthinnan. En frisk glaskropp ger stöd åt näthinnan och hindrar att den lossnar från åderhinnan. I centrum av näthinnan finns gula fläcken. Den gör så att du kan se små detaljer och färger. Resten av näthinnan gör så att du kan se i mörker och breddar ditt synfält.
Om glaskroppen har skrumpnat ger den inte längre stöd åt näthinnan. Då kan vätska tränga in genom hålet i näthinnan, så att näthinnan lossar från åderhinnan. Näthinnan förlorar då sin blodförsörjning och fungerar mycket dåligt. Du uppfattar en mörk skugga i kanten av synfältet, som växer om näthinnan lossnar mer.

Ögat är till stor del fyllt av glaskroppen som är en genomskinlig geléaktig massa. Glaskroppen sitter fast i en tunn hinna som kallas näthinnan. Där finns syncellerna. Utsidan på näthinnan sitter fast vid åderhinnan som försörjer näthinnan med en stor del av det syre och den näring den behöver. En frisk glaskropp ger stöd åt näthinnan och hindrar att den lossnar från åderhinnan.

När ljuset träffar näthinnan omvandlas det av syncellerna till nervimpulser. Genom synnerven leds nervimpulserna till hjärnans syncentrum och där skapas en bild av det ögat ser.

I centrum av näthinnan finns den gula fläcken. Den gör så att du kan se små detaljer och färger. Resten av näthinnan gör så att du kan se i mörker och ger dig ett brett synfält. 

En glaskroppsavlossning kan ibland orsaka en näthinneavlossning

När vi åldras förändras glaskroppens konsistens. Den blir mindre geléaktig, mer vattnig och blir mindre elastisk. Det kan göra att glaskroppen kan lossna från näthinnan. Det kallas för glaskroppsavlossning. Det är mycket vanligt.

När glaskroppen håller på att lossna kan du se blixtar i utkanten av synfältet. Det beror på att glaskroppen drar i näthinnan. Om du ser stora rörliga sotflagor eller får disig syn kan det ha uppstått en liten blödning i något av blodkärlen i näthinnan.

Det är ovanligt men det kan finnas sköra områden i näthinnan som kan gå sönder när glaskroppen lossnar. Då blir det ett eller flera hål i näthinnan. Eftersom glaskroppen inte längre ger stöd åt näthinnan kan vätska tränga in genom hålet så att näthinnan lossar från åderhinnan. Då får näthinnan inte det syre och den näring som den behöver och fungerar sämre. Du kan uppfatta en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet. Skuggan växer och blir större ju mer näthinnan lossnar. 

Det är viktigt att du får behandling snabbt om du har näthinneavlossning. Du kan få sämre syn eller bli blind på ögat om hålet på näthinnan inte lagas inom några veckor. 

Risken att få näthinneavlossning ökar om du är 65 eller äldre

Risken att få näthinneavlossning ökar om du har någon nära släkting som har sjukdomen eller om du är 65 år eller äldre.

Näthinnan kan även lossna på personer som är yngre. Då beror det oftast på fler i släkten har haft sjukdomen eller på att ögat är kraftigt närsynt. Det beror på att ögat är längre vid kraftig närsynthet. Det gör att näthinnan blir uttänjd och skör. Då går det lättare hål på näthinnan vid till exempel en glaskroppsavlossning. 

Det finns en ökad risk att även näthinnan på ditt andra öga lossnar om du har fått en näthinneavlossning. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och söka vård snabbt om du får symtom på näthinneavlossning igen.

Det är ovanligt men näthinneavlossning kan också ske i samband med andra sjukdomar. Det kan till exempel vara efter förändringar i ögat som orsakats av diabetes, så kallad diabetesretinopati, eller efter en gråstarroperation.

Du kan också få näthinneavlossning av andra orsaker. Det kan till exempel vara en tumör, en blodpropp i ögat eller om ögat skadats av ett slag eller en olycka. 

Till toppen av sidan