Om vaccin mot covid-19

Jag är 16 år och vill vaccinera mig mot covid-19, men får inte för mina föräldrar. Kan jag vaccinera mig ändå?

Fråga

Jag är 16 år och vill vaccinera mig mot covid-19, men får inte för mina föräldrar. Kan jag vaccinera mig ändå?

Svar

Ja, du kan vaccinera dig utan att dina föräldrar godkänt det, om du bedöms vara tillräckligt mogen för att bestämma det själv.

De olika regionerna har lite olika rutiner för hur vaccinationen av omyndiga personer går till. Om din region kräver ett godkännande av dina vårdnadshavare och du inte kan få det, kan vårdpersonalen istället göra en mognadsbedömning av dig. Under mognadsbedömningen pratar ni en stund. Personalen kontrollerar bland annat att du förstår information som ges och att du förstår vad vaccinationen innebär.

I vissa regioner görs enbart en mognadsbedömning. Då behövs inte något godkännande från vårdnadshavare.

I texten Boka tid för vaccination kan du läsa mer om hur vaccinationerna går till i din region. Se till att välja rätt region överst på sidan.

Till toppen av sidan