OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Vad gäller för gravida i Kronoberg?

Innehållet gäller Kronoberg

För att minska risken för smittspridning och skydda patienter och personal har kvinnovården i Region Kronoberg infört särskilda restriktioner.

För att minimera antalet personer i våra väntrum gäller generellt besöksförbud till våra mottagningar. Detta är för att minska smittorisken och för att värna om de sjuka som behöver vård.

Inställda föreläsningar för blivande föräldrar

Alla föreläsningar för blivande föräldrar är inställda tillsvidare.

Inga anhöriga på besök i mödravården

Gravida som kommer för kontroller i mödravården ska komma själva, utan partner eller annan medföljande anhörig.

Vid ultraljud kan partner eller anhörig närvara via videomöten, exempelvis genom face-time eller Skype.

Om du är gravid och har ett bokat besök, samt har förkylningssymtom, kontakta din barnmorskemottagning.

Vad gäller vid förlossning och på BB?

Har du förkylningssymtom och behöver uppsöka förlossningen, ska du precis som vanligt ringa till förlossningen först.

Partner eller annan anhörig som är frisk får vara med på förlossningen. Det ska vara samma anhörig under hela förlossningen.

Frisk partner får vara med under kejsarsnitt.

Partner får inte vara med på BB. Det är för att minska risken för spridning av coronaviruset.

På BB finns nyförlösta kvinnor och nyfödda barn. I dagsläget vet man väldigt lite om konsekvenserna av covid-19 hos till exempel nyförlösta kvinnor och nyfödda barn. Särskilt gäller detta förstås de som är extra sköra av olika anledningar. Dessutom vet vi att en partner eller anhörig som känner sig frisk ändå kan vara smittad av coronaviruset, eftersom symtomen ibland är så lindriga att man inte känner att man är sjuk. Därför måste vi vara extra försiktiga och sätta patientsäkerheten först.

Bedömningen kan ändras utifrån hur situationen med coronaviruset utvecklar sig. Beroende på hur många inskrivna patienter vi har, anpassar vi vår bemanning på BB och familje-BB för att kunna ge bästa möjlig vård, och extra stöd till våra patienter i det här läget.

Besök till gynmottagningen

Om du inte har akuta gynekologiska besvär och har förkylningssymtom önskar vi att du överväger att avboka din tid. Vid frågor ring mottagningen.

Vid akuta gynekologiska besvär är du välkommen att kontakta gynmottagningen.

Till toppen av sidan