Om covid-19 – coronavirus

Besök i vården i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

För att undvika smittspridning av covid-19 i vården samt för att skydda äldre och multisjuka har Region Kronoberg infört vissa förändrade patientflöden i vården. Förändringarna gäller för patienter som har luftvägsinfektion eller förkylningssymtom och behöver vård.

Åtgärderna är en försiktighetsåtgärd för att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt utan att riskera att smitta varandra eller andra. Det behöver inte betyda att du är smittad av covid-19.

Till toppen av sidan