VÅRDEN I KRONOBERG

Vill du vara med och påverka vårdköerna?

Innehållet gäller Kronoberg

Ibland råkar du ut för väntetid till behandling och operation i vården. Vi vill gärna göra det enklare för dig som patient att komma till och få din operation. 

Planering inför operation

Att förbättra tillgängligheten i Region Kronoberg innebär också att vi behöver se över vår gemensamma planering på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Vi vill gärna ha kontakt med dig för att stämma av med dig inför din operation. Därför ringer numera våra operationskoordinatorer dig före operationen. Det är många delar som behöver planeras samtidigt för att allt ska bli så bra som möjligt.

Hur du som patient kan hjälpa oss att korta köerna

Ibland är det fördelaktigare och går snabbare att få en tid för operation på det ena av länets två sjukhus, ibland på det andra. Det är inte säkert att du blir erbjuden den snabbaste operationstiden på det sjukhus som du vanligen åker till. För att korta köerna vill vi utnyttja båda sjukhusen på bästa sätt.

Lämna återbud

Vi vill också gärna påminna dig om att lämna återbud om du inte kan komma. På så sätt kan någon annan få din tid istället. Förra året var det nästan 500 patienter som inte kom till den överenskomna tiden, några utan att boka av sin tid och andra som ville boka om i ett sent skede. Det är viktigt och bra för alla om eventuella återbud kommer i god tid, men allra bäst om du kan komma på den tid som är reserverad just för dig. Då hjälper du dig själv till en snabbare tillgång till behandling. Vi är måna om din tid och din hälsa.

Vad kostar vården – egentligen?

 En operationssal med personal kostar, grovt räknat, cirka 12 000 kronor i timmen. Här är lite andra exempel på kostnader för besök i vården:

  • Läkarbesök primärvård 1 600 kr
  • Besök på vårdcentralen, annan yrkeskategori 700 kr
  • Läkarbesök akuten 3 000 kr
  • Läkarbesök infektion 3 127 kr
  • Läkarbesök cirkulationsbesvär 3 700 kr
  • Läkarbesök öron, näsa, hals 2 800 kr
  • Dialysbehandling 4 400 kr
Till toppen av sidan