VÅRDEN I KRONOBERG

Sjukresor i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du kan få ersättning för dina resor till och från sjukvården inom länet. Ersättningen motsvarar det billigaste färdsättet som du kan välja med hänsyn till ditt hälsotillstånd och tillgången till allmänna kommunikationer. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg och privatbil.

Vad är en sjukresa?

Sjukresa är det samlade namnet på de olika färdsätt som du som patient kan använda dig av till och från din vård och behandling. För de billigaste färdsätten kan du få ersättning.

Hur du beställer din sjukresa

Bokning av sjukresa görs via Serviceresors beställningscentral på tel 0775-77 77 00 eller hos Serviceresors personal som finns i entréhallen på Centrallasarettet i Växjö. Har du allmänna frågor som sjukresor kontaktar du Serviceresor på tel 0470-194 04, måndag till fredag mellan klockan 8 och 12.

Din ersättning för sjukresor

Du kan få ersättning för det billigste färdsättet som är buss, tåg (ej första klass) eller privat bil.

Om du reser i privat bil får du 18 kronor 50 öre milen i ersättning per enkelresa. Det gäller för sträckor som är längre än 55 km. Skicka in dina besökskvitton från vården till serviceresor.

Spara dina kvitton även om resan är kortare, då kostnaden ligger till grund för ditt frikort. För sjukresor som skett för mer än ett år sedan betalas ingen ersättning ut. Inte heller om du på egen hand fritt söker vård.

Anslutningsresa om du bor långt ifrån bussen eller tåget

Om du har långt till de allmänna kommunikationerna och behöver åka privat bil eller servicebuss till närmaste busshållplats får du ersättning för detta. Då måste resan med allmänna kommunikationer vara längre än anslutningsresan.

Medföljare på resan

Ibland kan ålder eller medicinskt tillstånd motivera att någon följer med på resan. Den personen får då ersättning utifrån samma regler som den som ska besöka vården men utan avdraget för egenavgiften som är 100 kronor. Det är vårdpersonalen som bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare.

Intyg från vårdgivaren behövs inte:

- för barn till och med det år barnet fyller 19 år
- för patienter över 75 år

När betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas vanligen ut inom tre till fyra veckor efter det att Serviceresor har fått godkända kvitton och underlag.

Biljetter, kvitton och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Om du reser utanför länet

Om du har remiss till vård utanför länet

Du kan få ersättning för vissa sjukresor till vårdenheter utanför länet. Då krävs det en remiss som utfärdas av behörig läkare eller att din vårdgivare intygar att de inte kan uppfylla vård- och behandlingsgarantin.

Det är din vårdgivare som avgör om du behöver servicebil till och från vården. Om du behöver servicebil hem från en operation, kontakta vårdlots i Region Kronoberg.

Om du inte har remiss till vård utanför länet

Du får ingen ersättning om du själv väljer att söka vård utanför länet i de fall vi hade kunnat uppfylla vård- och behandlingsgarantin.

Det här gäller för de olika färdsätten

Buss: Visa chauffören din kallelse på inresan och ditt ifyllda och stämplade vårdgivarkvitto på hemresan så åker du gratis. Har du ingen kallelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in biljett och ifyllt vårdgivarkvitto till Serviceresor.

Har du en SMS-kallelse till tandvården åker du gratis buss till ditt besök genom att visa kallelsen för chauffören.

Tåg: Om du åker tåg måste du alltid köpa biljett. Skicka biljett samt det ifyllda och stämplade vårdgivarkvittot till Serviceresor.

Privat bil: Om du reser i privat bil får du 18 kronor 50 öre milen i ersättning per enkelresa. Det gäller för sträckor som är längre än 55 km. Skicka in dina besökskvitton från vården till serviceresor.

OBS! Spara dina kvitton även om resan är kortare än 55 km. Kostnaden ligger till grund för ditt frikort.

Servicebil eller liggande transport: Om det finns medicinska skäl kan patienten åka servicebil, men det är alltid vårdgivaren som avgör. Det kan även finnas trafiktekniska skäl och då är det Serviceresor som fattar beslutet. Beställning av servicebil eller liggande transport ska göras senast kl 15.00 vardag före resdag.

Linnéan till Malmö-Lund: Om du har  remiss till Malmö-Lund kan du åka med Linnéan, som är en komfortbuss. Du beställer resan senast kl 15.00 vardag före resdag.

 

Egenavgift

En del av resekostnaden får du betala själv i form av egenavgift:

Transportmedel Egenavgift
Anslutningsresa till tåg, buss och Linnéan 0 kr
Buss eller tåg inom Kronobergs län 0 kr
Buss eller tåg utanför länet, enkelresa 20 kr
Flyg 200 kr
Linnéan 0 kr
Privatbil, enkelresa 100 kr
Servicebil, sittande resenär 100 kr
Servicebil, liggande resenär 100 kr
Transport med ambulans (planerad) 200 kr

För ersättning

Skicka dina handlingar till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Om högkostnadsskydd och egenavgifter

Högkostnadsskydd för sjukresor börjar gälla när du som patient har egna kostnader som överstiger 1 800 kronor under en tolvmånadsperiod. När summan är uppnådd får du fria sjukresor under den tid som återstår av tolvmånadresperioden, så kallat frikort.

För att få frikort för sjuk- eller behandlingsresa måste du:

  • spara vårdgivarkvitto, servicebilskvitto och fakturor
  • vårdgivarkvittot måste vara ifyllt och stämplat av behandlande vårdpersonal för det färdsätt det gäller

Egenavgiften är den del av resekostnaden som du får betala själv. För närvarande är avgiften 100 kronor. Egenavgiften ligger till grund för att uppnå högkostnadsskyddet.

Till toppen av sidan