Vården i Kronoberg

Om du blir sjuk - lättläst

Innehållet gäller Kronoberg

Om du är sjuk, 
om du har skadat dig 
eller om du vill fråga om något 
är du alltid välkommen 
till Region Kronoberg

Ring 1177 för att få råd

Du kan ringa till 1177 när som helst, 
både på dagen och på natten.

Här får du prata med någon 
som kan svara på dina frågor.

Du får veta om det är något 
du kan göra själv 
eller om du behöver komma 
till sjuksköterska eller läkare.

Texttelefon

Du som är hörselskadad, 
döv eller talhandikappad 
kan få råd och hjälp på texttelefon. 
Telefonnumret är 020 600 600.

Ring 112 när det är akut

Ring 112 till SOS Alarm 
om det gäller livshotande 
sjukdomar och skador.

På SOS Alarm finns personal dygnet runt.
De ger dig råd 
under tiden du väntar på ambulans.

Till toppen av sidan