Vård om du kommer från ett annat land

Vård av personer från andra länder

Innehållet gäller Kronoberg

För dig som inte har svenskt personnummer gäller särskilda regler när du söker vård i Sverige.

Om du har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Sverige, det vill säga har fått ett personnummer, har du rätt till sjukvård på precis samma villkor som alla andra invånare i Kronoberg.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig om du söker asyl eller är flykting, kommer från ett land i EU eller EES eller från ett land utanför EU.

Asylsökande eller flykting

Som förälder har du ansvar att göra en asylansökan för ditt barn. Det är viktigt att tänka på att även om du som förälder är asylsökande innebär inte detta att ditt barn per automatik är asylsökande.

Om barnet är vårdbehövande ska du som förälder, efter förlossning, omgående lämna in en ”viljeyttring” för asylansökan gällande barnet. Detta kan vara lätt att missa i de fall barnet är i stort behov av vård.  För att fullfölja asylansökan ska barnet inom två veckor visas upp på Migrationsverkets mottagningsenhet.  Om det finns särskilda skäl att barnet på grund sjukdom inte kan visas upp kan det lösas på annat sätt, till exempel genom besök av Migrationsverkets handläggare på vårdavdelning.

För mer information ta kontakt med Migrationsverket.

Vid kontakt med Migrationsverket, ring servicetelefon:

010-485 50 80, vardagar kl. 9-15.

Migrationsverket informerar föräldrarna om att barnets vistelse måste legaliseras och en asylansökan måste göras i samband med barnets födelse.

Informationen ovan på Engelska

Informationen ovan på Arabiska

Informationen ovan på Dari

Informationen ovan på Somaliska

Alla barn i Sverige har samma tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård, även de som är asylsökande eller lever gömda. Vuxna asylsökande har tillgång till viss hälso- och sjukvård.

Som asylsökande får du ett LMA-kort utfärdat av Migrationsverket. LMA står för »Lagen om mottagande av asylsökande«. Kortet är försett med foto, personuppgifter och ett så kallat dosnummer för identifiering. Det fungerar som en identitetshandling och måste visas upp när du söker vård.

Innan du fått LMA-kortet får du ett kvitto på att du sökt asyl. Kvittot får du använda tills du får ditt LMA-kort.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande, anhöriginvandrade och kvotflyktingar har rätt till en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Kronoberg.

Asylsökande, papperslösa och gömda barn

Asylsökande barn, papperslösa barn och gömda barn har rätt till sjukvård på samma villkor som alla andra barn bosatta i Kronoberg.

Asylsökande vuxna

Asylsökande vuxna har rätt till akut sjukvård och vård som inte kan vänta, liksom rätt till preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning och mödrahälsovård.

Från EU eller EES-land

Med ett EU-kort får du medicinskt nödvändig vård till samma avgift som andra som bor i Sverige. EU-kortet beställer du i ditt hemland.

Med ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) har du rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige och övriga EU/EES-länder. Du betalar samma avgift som de som bor i landet där du söker vård.

EU-kortet heter på engelska European Health Insurance Card. Det är gratis och beställs hemlandet. I Sverige beställs det hos Försäkringskassan. Barn ska ha ett eget EU-kort.

Det är din behandlande läkare som avgör vad som är nödvändig vård. Syftet med din resa måste vara annat än att söka vård. Om resans syfte är att söka vård, anses vården vara planerad och då gäller inte EU-kortet.

Från nordiskt land

Om du kommer från ett land i Norden räcker det med att du legitimerar dig och uppger din bostadsadress. Du betalar vanlig patientavgift.

Från land utanför EU

Om du kommer från ett land utanför EU måste du betala kostnaden för all vård själv.

Utländska medborgare från länder utanför EU/EES-området har generellt sett inte rätt till någon subventionerad vård i Sverige. Om du kommer från ett land utanför EU så måste du betala den verkliga kostnaden för såväl akut som planerad vård.

Det gäller inte patienter från Algeriet, Australien, Quebec och Israel. Kommer du därifrån betalar du vanlig patientavgift för akut sjukvård, men den verkliga kostnaden för planerad vård eftersom Sverige har särskilda avtal med de länderna.

Språktolk

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökning och behandling.

Om du har svårt att tala svenska, kan du få tolkhjälp. Det kostar inget. Säg till före besöket så kontaktar mottagningen du ska till en språktolk

Till toppen av sidan