LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Standardiserade vårdförlopp

Det är vanligt med olika slags undersökningar för att få säkert besked när en läkare behöver utreda om man har cancer. Sådana utredningar följer allt oftare ett standardiserat vårdförlopp. Syftet är att korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.

Vem utreds enligt ett standardiserat vårdförlopp?

Kronoberg

Standardiserade vårdförlopp erbjuds vuxna personer från 18 år som har vissa allvarliga symtom som skulle kunna bero på cancer.

Här kan du läsa mer om lika cancersjukdomar och se om utredningen följer ett standardiserat vårdförlopp.

Vad är ett standardiserat vårdförlopp?

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancersjukdom betyder att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var du bor. Det ska finnas tider avsatta till de undersökningar som kan behövas.

Det standardiserade vårdförloppet varierar beroende på vilken cancersjukdom det gäller.

Hur går ett standardiserat vårdförlopp till?

Vårdförloppet startar med en remiss

Det är noga angivet vilka särskilda besvär eller provsvar som krävs för att ett visst standardiserat vårdförlopp ska kunna starta. Det kallas välgrundad misstanke. Det kan till exempel vara en läkare på vårdcentralen, en specialistmottagning eller akuten som misstänker cancer efter ett provsvar. Den läkaren skriver då en remiss så att du kan utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Ibland behöver en läkare som är specialist inom ett särskilt område avgöra om det finns en välgrundad misstanke. Då är det den läkaren som skriver remiss till standardiserat vårdförlopp, om det behövs.

Du ska få information

Läkaren som skriver remissen till det standardiserade vårdförloppet ska också ge information så att du får svar på de här frågorna:

 • Varför behöver jag göra de här undersökningarna?
 • Vad är ett standardiserat vårdförlopp?
 • Vad händer nu?

Det tar ofta ungefär en vecka innan du blir kontaktad för att komma till den första undersökningen i det standardiserade vårdförloppet. Ibland går det fortare än så, ibland tar det lite längre tid. Det beror på vilken cancersjukdom det gäller.

Det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast når dig, så att du inte missar någon tid för undersökning.

Vilka undersökningar ingår i utredningen?

Vilka undersökningar som behövs beror på vilken cancersjukdom du utreds för. Undersökningarna görs ofta i en bestämd ordning. Du går igenom några i taget. Sedan diskuterar du med läkaren hur ni ska gå vidare. Du får gå igenom ytterligare undersökningar till dess att utredningen är färdig, om du och läkaren är överens om att du ska fortsätta utredas.

Det standardiserade vårdförloppet är frivilligt. Du kan välja att avstå från en undersökning eller göra den vid ett senare tillfälle.

När avslutas det standardiserade vårdförloppet?

Det standardiserade vårdförloppet gäller under hela utredningen. Det avslutas när det står klart att du inte har cancer eller när behandlingen börjar, om utredningen visar att du har cancer.

Stöd och råd

Du kan kontakta Cancerlinjen om du har frågor eller behöver stöd. De som svarar har erfarenhet av att arbeta inom cancervården. De finns till för alla som har frågor om cancer. Du kan ringa, mejla eller skicka brev. Cancerlinjen drivs av Cancerfonden.

Om du har cancer

Du får vara med och diskutera behandling

Om utredningen visar att du har cancer får du besked om det vid ett besök hos den läkare som ansvarat för utredningen. Då får du också träffa en kontaktsjuksköterska som kommer att vara ditt stöd framöver och som kan svara på frågor. Om du har någon närstående får den personen gärna vara med i diskussionerna om vilken behandling som blir bäst utifrån vad du vill och de alternativ som finns.

Här är exempel på frågor som kan vara bra att diskutera:

 • Vad innebär sjukdomen?
 • Vilket är syftet med behandlingen?
 • Vad finns det för biverkningar?
 • Vilka andra behandlingar finns?
 • Vad kan jag göra om behandlingen påverkar min förmåga att få biologiska barn?
 • Hur når jag viktiga vårdpersoner, även på kvällar och helger?
 • Var kan jag få mer stöd och information?
 • Finns det någon patientförening?
 • Hur får jag den rehabilitering jag behöver?
 • Hur gör jag om jag vill ha en ny medicinsk bedömning. 

Diskussionen om behandling ska resultera i en individuell vårdplan.

Här kan du läsa mer om kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer.

Förbered ditt läkarbesök – tio tips.

Om du inte har cancer

Undersökningarna kan visa att symtomen har någon annan orsak än cancer. Du får hjälp från läkaren eller kontaktsjuksköterskan att komma rätt i vården om du behöver behandling eller uppföljning på en annan vårdenhet.

Till toppen av sidan