Lagar och bestämmelser

Samordnad individuell plan, SIP

Innehållet gäller Kronoberg

Du som behöver stöd och vård från flera olika verksamheter, till exempel socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård, har rätt att få en samordnad individuell plan. Planen ska ge dig en helhetsbild och utgå från dig. Vad är viktigt för dig? En samordnad individuell plan är alltid en beskrivning av helheten.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller Region Kronoberg ska ha det övergripande ansvaret.

SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §).

Du bestämmer själv

Planen ska ge dig en helhetsbild över de insatser du har och kan söka och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Målet är att du ska få ökat inflytande och bli mer delaktig.

I de flesta fall är det någon person du redan har kontakt med via kommunen eller Region Kronoberg som föreslår att du ska få en samordnad individuell plan. Du kan även själv tala om att du vill ha en plan. Det är viktigt att komma ihåg att du ska få den vård och det stöd du behöver oavsett om du vill ha en SIP eller inte.

Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen. Planen ska handla om dina mål, behov, styrkor och önskemål samt stöd och behandling. Allt för att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Så här kan det gå till i praktiken

Du bestämmer vilka verksamheter och personer som ska samarbeta och vara med när ni gör planen. För att du ska få ett så bra stöd som möjligt är det bra om alla verksamheter som ger dig stöd är med. Du kan också bjuda in anhöriga, god man eller förvaltare.

Du ger ditt samtycke till att de som ska vara med på mötet får ta kontakt och prata med varandra om saker som handlar om dig.

Mötet ska handla om dig, vad du vill och vad du behöver. Under mötet skriver ni dina mål och vem som gör vad för att du ska nå dina mål. Vid första mötet bokar ni ny tid för att följa upp planen. Planen följs upp regelbundet.

Den samordnade individuella planen avslutas när du har nått dina mål och inte längre har behov av insatser som behöver samordnas. Planen avslutas också om du tar tillbaka ditt samtycke.

Fast vårdkontakt

Om du har många kontakter med vårdens olika delar kan det utses en eller flera fasta vårdkontakter för att ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet ska tillgodoses. Du kan själv begära att få en fast vårdkontakt.

När du ska ha en samordnad individuell plan – SIP utses alltid en fast vårdkontakt inom den öppna vården. Hen ser till att en plan upprättas. För att läsa mer om fast vårdkontakt se broschyr i högerspalt: Fast vårdkontakt.

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan