Lagar och bestämmelser

Samordnad individuell plan, SIP

Innehållet gäller Kronoberg

Du som behöver stöd och vård från flera olika verksamheter, till exempel socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård, har rätt att få en samordnad individuell plan. Planen ska ge dig en helhetsbild och utgå från dig. Vad är viktigt för dig? En samordnad individuell plan är alltid en beskrivning av helheten.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller Region Kronoberg ska ha det övergripande ansvaret.

SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §).

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan