Lagar i vården

Personligt ombud i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller mer omfattande psykiska problem kan få hjälp av din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering.

Kommunerna i Kronobergs län har också så kallade personliga ombud. Du har möjlighet att få ett personligt ombud om du är över 18 år och har, eller kan förväntas få, omfattande psykiska funktionsnedsättningar som innebär behov av vård, stöd och service.

Ombudet arbetar på ditt uppdrag, är fristående från myndigheter och vårdgivare och har tystnadsplikt. Att anlita ett personligt ombud är frivilligt och kostar inget. Det behövs ingen remiss.

För vem?

För dig som

  • är över 18 år.
  • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.
  • har svårt att klara vardagslivet.
  • har behov av samordning av stöd, vård och service.

Vad gör ett personligt ombud?

Det personliga ombudets uppgift är att ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Ombudet kan hjälpa till med rådgivning och att samordna hjälp och stöd från olika ställen i samhället.

Det personliga ombudet

  • går tillsammans med dig igenom vilket behov du har av stöd, vård och service.
  • ser till att du får den hjälp som du har rätt till.
  • hjälper dig vid kontakter med myndigheter och sjukvård.
  • ser till att den hjälp du behöver samordnas.

Kontakta ett personligt ombud

Du kan själv kontakta ett personligt ombud eller ge någon närstående i uppdrag att kontakta ombudet åt dig.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Patientlagen

Länk till Personliga ombud i Kronoberg

 

Till toppen av sidan