Lagar och bestämmelser

Fast vårdkontakt

Innehållet gäller Kronoberg

Som patient ska du känna dig trygg och säker och din vård ska vara så sammanhängande och samordnad som möjligt. Du har rätt att få en så kallad fast vårdkontakt som kan hjälpa dig på olika sätt (29 a § hälso- och sjukvårdslagen). Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt är viktiga delar i det som kallas patientkontrakt.

Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner för hur en fast vårdkontakt utses. En fast vårdkontakt kan utses från olika yrkesgrupper inom primärvården eller specialistsjukvården.

Har du frågor om fast vårdkontakt kan du vända dig till din vårdcentral eller din specialistmottagning.

Till toppen av sidan