Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn och unga

Innehållet gäller Kronoberg

Glasögonbidraget gäller för barn och ungdomar som är folkbokförda i Kronobergs län. För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett recept eller ett ordinationsunderlag från ögonläkare, ortoptist eller optiker. Bidragsblanketten ska vara i fylld av optiker och sedan skickas till Region Kronoberg för utbetalning i efterhand. För asylsökande krävs uppvisande av giltigt LMA kort.

Barn och ungdomar

Bidraget gäller för barn och ungdomar till och med 31 december det året ungdomen fyller 19 år (kalenderår). Bidraget uppgår till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidraget gäller inte för exempelvis putsduk eller linsvätska m.m.

Giltighet

Utbyte av glasögon eller kontaktlinser av andra skäl än medicinska ersätts enligt samma regler som vid första glasögonbidraget, dock tidigast ett år efter det att dessa utlämnas. Vid medicinsk anledning utbyts glasögonen eller kontaktlinser vid behov.

Afaki

Region Kronoberg betalar full ersättning för glas/linser och arbetskostnad. För bågen och arbetskostnad för denna lämnas ersättning med högst 100 kr.

Keratokonus

Region Kronoberg betalar ut ersättning för glas/linser och arbetskostnad för detta med högst 4 000 kr per år. Är bidraget lägre ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.Kvarvarande bidrag förs inte med till nästa år.

Ingår inte i bidraget utan betalas av patienten.

Reparation

Vid reparation gäller respektive glasögonleverantörs villkor. Vid eventuella kostnader står patienten för det själv. Patienten har möjlighet att ta kontakt med sitt försäkringsbolag.

Köp av glasögon på nätet

Recept på glasögon från optiker, kvitto samt orderbekräftelse där det framgår specifikt vad som är köpt ska skickas in till vårdstöd för utbetalning.

Utbetalning

Om en fullständig betalning har gjorts från 1 januari 2017 av kund som är berättigad bidraget görs en utbetalning.

Kontaktuppgifter Vårdstöd

Telefon: 0470-58 96 50
Öppettider: mån-fre kl. 09.00-15.00

Postadress:
Region Kronoberg
Vårdstöd/Kundtjänst
351 88 Växjö

Det går bra att maila till: faktura@kronoberg.se

Till toppen av sidan