Personliga berättelser

16 berättelser om cancer från Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Texterna på den här webbsidan är berättelser från verkligheten. Bakom orden – och diagnosen cancer – finns riktiga människor. Berättelserna är bitvis mycket starka. Personerna som så generöst delat med sig av sina berättelser har gjort det med vetskapen om att de skulle vara anonyma. De har under intervjuerna uttryckt en stark vilja att dela med sig av sina erfarenheter till andra, både drabbade och sjukvårdspersonal, med hopp om att erfarenheterna kommer någon till godo. Intervjuerna och texterna gjordes av Johanna Andersson som ett projektarbete i storytelling under hösten 2010.

Till toppen av sidan