Föräldrainformation

Innehållet gäller KronobergOTHER LANGUAGES

Region Kronoberg har beslutat att den offentliga sjukvården inte ska utföra omskärelse av pojkar av kulturella eller religiösa skäl.

Till toppen av sidan