Tobak och alkohol

Hjälp att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Kronoberg

Hjälp att sluta röka i Kronoberg

Kontakta någon av våra tobaksavvänjare på vårdcentralen eller primärvårdens hälsoenhet. 

Tobaksavvänjare i Kronoberg

All tobaksavvänjning i Kronobergs län är kostnadsfri. Att vara röksugen handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Men röksuget handlar också om vanor och inlärt beteende. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning.

Fimpar du fimpar jag

Röker eller snusar du? Vill du sluta? Har du en vän eller någon annan du känner som också vill sluta? Nu kan ni göra det tillsammans.

Fimpar du, fimpar jag är en metod för att sluta röka eller snusa som är framtagen av unga själva. Vi erbjuder dig som är i åldern 16 - 29 år duo-anpassad tobaksavvänjning, vilket innebär att du tillsammans med en kompis får stöd och hjälp att sluta röka eller snusa. Tillsammans med coachen styr ni era möten.

Läs mer om metoden och anmäl dig

Tobakshjälpen - vägledd tobaksanvändning via internet

Tobakshjälpen ger dig möjlighet att ta del av kunskap och vägledning för att sluta med tobak. Behandlingen ger dig möjlighet att tillsammans med din tobaksavvänjare göra en plan utifrån dina behov och möjligheter.

Upplägget i programmet ger en struktur för arbetet med tobaksstoppet och fokuserar på viktiga förändringar som behöver göras. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Du arbetar med ditt beteende, tankar och känslor som har samband med tobaksbruket. Vid tobaksstoppet ökar andra aktiviteter och nya bra vanor etableras. Viktig kunskap stärker arbetet och olika verktyg och övningar underlättar tobaksstoppet.

Programmet gäller både för rökare och snusare.

Kontakta tobaksavvänjare på din vårdcentral eller primärvårdens hälsocentral så får du veta mer.

Att vara röksugen handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Men röksuget handlar också om vanor och inlärt beteende. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning

Till toppen av sidan