Flera av kroppens funktioner försämras när den åldras. Många äldre känner inte törst på samma sätt som de gjorde när kroppen var yngre. Samtidigt minskar antalet svettkörtlar, vilket gör att kroppens naturliga kylsystem, svettningen, inte fungerar på samma sätt som tidigare i livet.

Mediciner

Att se till att dricka är också viktigt när man tar vissa mediciner. Exempelvis blodtrycksmediciner, vätskedrivande mediciner eller liknande. Om man inte ser till att hålla en tillräckligt hög vätskenivå kan det finnas risk för njursvikt. Om du har en sådan medicin kan det vara klokt att titta lite extra på den läkemedelslista som utskrivande doktor har skickat med. Men även läsa den läkemedelsinformationen som finns till medicinen.

Även barn kan råka illa ut

Ett barn som väger 10 kilo förlorar ungefär en liter vätska per dag genom urin, avföring, utandning och svettning. Det betyder att ett litet barns dagliga vätskeomsättning utgör 10–15 procent av kroppsvikten, medan en vuxen omsätter 2–4 procent av sin kroppsvikt. De dagliga förlusterna behöver ersättas med mat och dryck.Om det är mycket varmt, om barnet rör sig mycket eller om barnet har feber behöver det mer vätska, liksom om barnet har diarré eller kräks. Om man reser till varmare länder med barn, är det bra att tänka lite extra på vätskebehovet. Barn som helammas täcker spontant detta ökade behov av vätska genom ökad amning.

Tecken på uttorkning

Tecken på uttorkning är att man känner sig matt och trött, får huvudvärk och koncentrationssvårigheter, känner yrsel och illamående. Ytterligare symptom kan vara snabb puls och ytlig andning, kallsvettning, muntorrhet och sveda när man kissar.