Sunda vanor

Hälsosamma levnadsvanor under coronapandemin - i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

För de allra flesta har vardagen förändrats under den pågående pandemin. Många känner också en ökad ängslan och oro. Den nya situationen kan leda till att dina levnadsvanor och vardagsrutiner förändras.

Har du märkt att dina vanor förändrats när det gäller fysisk aktivitet, matvanor, alkohol eller tobak?

Det är extra viktigt under pågående pandemi att förstå hur kroppen påverkas av dina levnadsvanor. Levnadsvanorna blir ofta annorlunda när dina vardagsrutiner förändras, vilket i sin tur kan påverka din hälsa.

Om du har funderingar om dina levnadsvanor kan du helt anonymt genomföra levnadsvanetestet på nätet

Om du just nu inte har möjlighet till din vanliga träning och vardagsmotion, till exempel att cykla eller gå till jobb och skola, är det viktigt att du är aktiv på andra sätt.

Rör på dig varje dag

När du rör på dig regelbundet förbättrar du din hälsa. Fysisk aktivitet påverkar ditt humör genom att kroppen bildar endorfiner. Endorfiner gör att du blir gladare och att du klarar av att hantera stress och oro bättre.

När du rör på dig stärks ditt immunförsvar, sömnen förbättras och du känner dig piggare.

Utnyttja gärna naturens betydelse för ditt välmående genom att vara fysiskt aktiv utomhus. Men tänk på att hålla avstånd.

Här är några enkla tips på aktiviteter:

 • Promenera i friska luften.
 • Ta cykeln istället för bilen.
 • Gå i trappor.
 • Ägna dig åt aktiviteter i hemmet - som trädgårdsarbete eller städning.
 • Undvik stillasittande under lång tid – sträck på benen och kroppen minst en gång varje halvtimme.

Den bästa motionen är den motion som blir av. Varje steg räknas och påverkar din hälsa positivt.

Inspiration och tips på träning

Stöd och hjälp med fysisk aktivitet

Kontakta i första hand en fysioterapeut eller sjukgymnast, som de också kallas ibland, på din vårdcentral.

Med tanke på coronapandemin är det viktigt att känna till hur alkohol kan påverka både risken att bli smittad av sjukdomar och kroppens förmåga att hantera och bekämpa viruset.

Alkoholen dämpar flimmerhårens aktivitet i luftvägarna, vilket försämrar deras förmåga att skydda dig mot virus. Detta innebär att alkohol kan öka din mottaglighet för smitta. En hög alkoholkonsumtion försvagar dessutom ditt immunförsvar och din kropps förmåga att bekämpa viruset. Det kan leda till en ökad risk för att du får en allvarlig påverkan på dina luftvägar.

Alkohol förändrar beteendet

Alkohol påverkar hjärnan så att du blir mer känslosam och man beter sig ofta annorlunda. När man blir berusad är det svårare att följa regler som exempelvis att hålla avstånd och att ha bra handhygien, vilket i sin tur kan öka smittspridningen.

Alkohol kan upplevas lugnande, dämpa oro och ångest i stunden. Men alkohol kan få motsatt effekt när den lämnar kroppen. Då kan den skapa ökad oro, ångest och sömnbesvär istället. Alkohol kan även öka risken för konflikter och våld i nära relationer.

Tips och råd om alkohol 

 • Drick inte alkohol för att dämpa oro.
 • Undvik gärna alkohol helt.
 • Om du dricker alkohol - välj dryck med lägre alkoholhalt.
 • Räkna dina glas och undvik att bli berusad.
 • Drick långsamt och vänta med att fylla på
 • Välj vartannat glas alkoholfritt.

Stöd och hjälp för dina alkoholvanor

Du kan få stöd och hjälp med att förändra dina alkoholvanor. Kontakta i första hand din vårdcentral. Du kan också kontakta Primärvårdens Hälsoenhet.

Vill du vara anonym kan du kontakta Alkohollinjen. De erbjuder stöd till dig som vill förändra dina alkoholvanor, men också för dig som oroar dig för någon annans alkoholvanor.

Rökning ökar risken för allvarliga symptom vid luftvägsinfektioner som exempelvis vid influensa. Troligtvis är det samma om du blir sjuk i covid-19. Personer som röker har ofta ett sämre immunförsvar. Rökning påverkar dessutom flimmerhårens aktivitet i luftvägarna, vilket försämrar deras förmåga att skydda dig mot virus.

Att sluta röka är bra för din hälsa, oavsett coronapandemin. Ett rökstopp förbättrar din hälsa redan efter en kort tid. Du får bland annat en ökad syresättning, lägre blodtryck och förbättrad lungfunktion.

Stöd och hjälp för att sluta röka

Stress och oro ökar risken för återfall

När man befinner sig i en stressad situation med oro och ovisshet är risken större för återfall om du slutat röka. Då kan det också vara bra att söka stöd och hjälp för att inte börja röka igen.

Till toppen av sidan