KONTAKT

Synpunkter på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Har du har synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på den rådgivning som du fick när du ringde 1177 i Kronobergs län? På den här sidan kan du skicka in dina åsikter.

Lämna dina synpunkter

För att vi ska kunna ta hand om dina synpunkter behöver du skriva:

  • Mejladress om du vill ha svar från oss. Du behöver däremot inte ange namn eller personnummer.
  • Telefonnumret som du ringde ifrån.
  • Datumet och tidpunkten när du ringde.

Tänk på att du inte kan ställa frågor om sjukrådgivning via det här formuläret. Behöver du rådfråga en telefonsjuksköterska ringer du 1177.

Synpunkter till 1177 Vårdguiden på telefon i region Kronoberg

Till toppen av sidan