Kontakt

Synpunkter på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Har du har synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på den rådgivning som du fick när du ringde 1177 i Kronobergs län? På den här sidan kan du skicka in dina åsikter.

Synpunkter till 1177 Vårdguiden på telefon i region Kronoberg

Till toppen av sidan