Barnhabiliteringen, Växjö

Åbovägen 10, 352 42 Växjö, Kungshögshallen, Ljungby lasarett, Kungshögsgatan 25

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0470-58 87 00
Telefontid idag
 • 08:30 - 10:30
 • 13:00 - 14:00
Besökstid idag
 • 08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:30 - 10:30
 • Mån - Fre13:00 - 14:00
Besökstider
 • Mån - Tor08:00 - 16:00
 • Fre08:00 - 15:00

Besöksadress:
Åbovägen 10, 352 42 Växjö, Kungshögshallen, Ljungby lasarett, Kungshögsgatan 25
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Region Kronoberg, Habiliteringen barn och ungdom, 351 88, Växjö

Vägbeskrivning

Hitta hit:

I Fagrabäcksrondellen kör mot Högstorp. Buss 4 från Resecentrum.

På barn- och ungdomshabiliteringen arbetar vi för att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättning så att de får redskap att underlätta sin vardag i ett livsperspektiv. Barn och ungdomar och deras familjer ska trots olika svårigheter och problem kunna känna en trygghet och ett stöd i tillvaron.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Information till dig som ska besöka någon

Besökstider

Mån - Tor 08:00 - 16:00

Fre 08:00 - 15:00

Publicerad: 2020-03-26

Har du förkylnings- eller influensasymtom, även lindriga, ska du avstå från besök i vården som inte är nödvändiga. Detta för att undvika smittspridning av coronavirus i vården, samt för att skydda äldre och multisjuka. Du avbokar din tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se eller ringa din mottagning. Du behöver inte betala för avbokade besök. Är du osäker på om ditt besök är nödvändigt eller inte, kontakta din mottagning

Inom barn- och ungdomshabiliteringen arbetar tvärprofessionella team som småbarnsteam, barnteam och ungdomsteam samt autismteam.

Vi finns både i Växjö på Åbovägen 10, Solvändan, Högstorp och i Ljungby på Kungshögsgatan 25, Kungshögshallen, Ljungby lasarett.

För att få insatser av oss krävs remiss och fastställd diagnos.

Hos oss jobbar, kurator, psykolog, logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, fritidskonsulent, sjuksköterska, läkare och dietist.

 • Våra digitala utbildningar hittar du under Habilitering Utbildning. Du behöver inte vara inloggad med bank-id. För att hitta dit klickar du på Behandling och hjälpmedel och sedan på Habilitering. Därefter klickar du på Habilitering Kronoberg.

  Under utbildning ligger det filmer om:

  Autism

  Cerebral pares

  Intellektuell funktionsnedsättning

  Sömn hos barn och unga

  Vuxenlivet

 • TVITS- Tidiga Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan, är ett team som möter barn i åldern 1-6 år med olika former av utvecklingsproblematik inom flera områden som motorik, kommunikation, lek och samspel, vardagsfungerande och inlärning.
  Remiss kommer oftast från MBHV-psykologer, BUP eller barnkliniken.

  Teamet består av olika yrkeskategorier som arbetsterapeut, logoped, psykolog, specialpedagog och kurator.

  Teamets bas är ett nätverksbaserat arbete som innebär regelbundna nätverksträffar med i första hand föräldrar och pedagoger från förskolan.
  Vi ska ge barnets omgivning kunskap och verktyg för att bemöta och utveckla barnets förmågor utifrån dess förutsättningar och stimulera barnets utveckling genom riktade insatser.
  Våra ledord är:
  Samarbete - tillsammans med föräldrarna och pedagogerna från förskolan blir vi ett nätverk runt barnet.
  Samsyn - genom en gemensam utbildning ger vi möjlighet att se och formulera barnets behov utifrån våra olika erfarenheter.
  Samverkan - i våra regelbundna nätverksmöten planerar och utvärderar vi det pågående arbetet samt följer upp de uppsatta målen för barnets utveckling.

 • Inom barn- och ungdomshabiliteringen finns två barnteam, barnteam norra och barnteam södra, och ett ungdomsteam.
  Teamen är tvärprofessionella och ger råd, stöd och behandling till barn 0-18 år med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar som rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning samt barn med autismspektrumtillstånd 0-5 år.
  Vi ger också råd och stöd samt handleder familjen, anhöriga och personer i barnets närmiljö. Vi ger både individuella behandlingar och behandling i grupp.
  Målet med insatserna är att underlätta och förbättra livssituationen för barnet och deras familj, att skapa förutsättningar för hög delaktighet i samhället och bidra till ett innehållsrikt och meningsfullt liv.
  Våra insatser planeras tillsammans med berörd familj genom regelbundna habiliteringsplaner.

  Insatserna från habiliteringen ska vara ett komplement till andra insatser som ges från hälso- och sjukvård, kommunen och socialtjänst.

 • Autismteamet erbjuder insatser för barn och ungdomar som är 5-18 år med diagnosen autism.

  Vi erbjuder:
  • Information om autism och samhällets service
  • Utbildning digitalt och i grupp om autism för vårdnadshavare och andra viktiga personer runt barnet och ungdomen
  • Habiliteringsplan där vi kartlägger och planerar insatser
  • Insatser för barn, ungdom och familj efter behovsprövning. Detta sker individuellt eller i grupp
  • Inför 18-årsdagen ges möjligheter till information om fortsatt kontakt med Vuxenhabiliteringen och livet som vuxen

   

   

   

   

 • En meningsfull fritid, en god hälsa och vänner utgör en viktig del av livet för många människor.
  Alla, oavsett förutsättningar ska kunna ha en bra fritid.

  Klicka på länken nedan för att hitta mer information om stöd kring fritid och hälsa och olika aktiviteter på barn- och ungdomshabiliteringen.

  https://www.1177.se/Kronoberg/behandling--hjalpmedel/habilitering/habilitering-kronoberg1/fritidsradgivning-i-kronoberg

Till toppen av sidan