Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Västra Esplanaden 9A

NU FLYTTAR VI!

Från och med den 15 april hittar du Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Västra Esplanaden 9 A i Växjö.

Telefonnummer:

0470-58 61 10

Telefontider:

 • Mån-Fre08:00 - 11:45

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Västra Esplanaden 9A
Vägbeskrivning:
Kliniken befinner sig på Dockanhuset i Centrala Växjö.
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Barn- och ungdomspsyk kliniken, Västra Esplanaden 9A, 351 85 Växjö

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Kronoberg bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år med allvarlig psykisk ohälsa.

På BUP arbetar vi i team bestående av olika yrken; läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare, fysioterapeut, logopeder och sekreterare/administratörer. Vi anpassar våra insatser beroende på barnets/ungdomens problem och behov.

Vi samverkar med samhällets olika aktörer, såsom skola, socialtjänst och andra vårdgrannar då vi alla har ett gemensamt ansvar för att barnen i Kronoberg ska må bra.

Kliniken har mottagning på Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby.

 

 • Till BUP kan barn med allvarlig psykisk ohälsa komma. Allvarlig psykisk ohälsa innebär ofta stora svårigheter i skolan, i hemmet, på fritiden eller inom flera/samtliga områden. Barn och ungdomar som kommer till oss har ofta problem med exempelvis:

  • Oro och ångest
  • Koncentrationssvårigheter
  • Stora utmaningar i sociala kontakter
  • Aggressivitet och stökighet
  • Nedstämdhet/depression
  • Att reglera kost och träning
  • Att ha upplevt traumatiska händelser
  • Att skada sig självaTvångstankar och tvångshandlingar
  • Kraftig rädsla för sådant andra vanligtvis inte är rädda för

  Familjer med barn 0 – 5 år som har frågor kring barnets utveckling och beteende, nedstämdhet under spädbarnstiden eller kriser i familjen, bör istället vända sig direkt till Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna (MBHV-psykologerna).

  Familjer med barn/ungdomar 6 – 18 år med lättare till måttliga psykiska besvär, såsom oro/rädsla, nedstämdhet, kriser i livet, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter, bör istället vända sig direkt till Barn- och ungdomshälsan , som arbetar med bedömning, rådgivning, stöd och information om psykisk ohälsa, behandlingar, gruppbehandling, föräldrastödsgrupper och föreläsningar.

  Båda dessa ovan nämnda enheter samverkar med BUP i komplicerade ärenden, för att gemensamt hitta den bästa lösningen för barnet/ungdomen i fråga.

   

 • För att få hjälp på BUP krävs det att det inkommer en remiss till kliniken

  En remiss kan skrivas av elevhälsa, annan vårdgranne, myndigheter (se krav på remissinnehåll) och vårdnadshavare eller barnet/ungdomen.

  Vid frågor eller funderingar kan BUPs rådgivningstelefon kontaktas på 0470-58 61 10 (vardagar mellan 08.30 – 11.45), där man får prata med en sjuksköterska.

 • Vid akuta ärenden gällande barnpsykiatri, ring växeln 0470-58 80 00 och begär akutsjuksköterskan på BUP dygnet runt.

  Vid livshotande ärenden ring genast 112.

Verksamhetschef Susanne Winst


Telefon: 0470 - 58 80 00

Information till patienter

Remisskrav

Nej

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region