Jag är har en bindvävssjukdom som behandlas med klorokinfosfat. Jag undrar om jag kan vaccinera mig mot influensa?

Anledningen till att jag frågar är att om man läser i böcker om SLE så avråds personer med SLE från vaccination.