VACCINATIONER

Frågor och svar om vaccination mot influensa Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Behöver jag vaccinera mig om jag redan har haft influensa i höst?

Utan att ta prov är det svårt att vara säker på att man har haft just influensa. Det finns dessutom flera influensavirus och vi vet fortfarande inte vilka virus som kommer att vara aktuella den här säsongen. Även om du har skydd mot ett virus kan du mycket väl bli smittad av ett annat. Därför bör du som blir erbjuden gratis vaccin gå och vaccinera dig för att få ett ordentligt skydd.

Måste jag vaccinera mig på den mottagning där jag är listad?

Du har rätt att själv välja på vilken vårdcentral du vill vaccinera dig. Men för att influensavaccinationerna och arbetsbelastningen ska bli jämnt fördelad, är det bra om du vaccinerar dig på den vårdcentral där du är listad.

Kan jag få influensa av själva vaccinationen?

Nej, viruset i det vaccin som ges som en injektion är avdödat. Däremot kan en lätt svullnad och ömhet uppstå på platsen för vaccinationen. I enstaka fall kan du få kortvarig feber.

Finns det risker med att vaccinera sig om man samtidigt äter mediciner?

Influensavaccination påverkar inte annan medicinering. Är du osäker kan du rådgöra med din läkare.

Jag vill skydda mig mot säsongsinfluensa men är tveksam till vaccin på grund av biverkningar. Vad ska jag göra?

Risken för att drabbas av allvarlig sjukdom på grund av influensa är betydligt större än att drabbas av allvarliga biverkningar av vaccinet, framför allt om du tillhör någon av de medicinska riskgrupperna, det vill säga är 65 år eller äldre, har vissa kroniska sjukdomar, eller är gravid. Om du känner dig osäker på om du ska vaccinera dig eller inte kan du prata med din läkare som kan ge råd utifrån just din situation.

Finns det risk för narkolepsi om man vaccinerar sig mot säsongsinfluensa?

Nej, säsongsinfluensavaccinet har getts i hundratals miljoner doser per år över världen i många år. Det finns inga signaler eller rapporter om narkolepsi efter säsongsinfluensavaccination.

Jag har ökad blödningsbenägenhet. Kan jag vaccinera mig?

Ja, du kan vaccinera dig ändå. Men, om du tar blodförtunnande medicin, eller har ökad blödningsbenägenhet av annan orsak, ska du berätta det för den som vaccinerar dig, innan du blir vaccinerad.  Vaccinet kan ges under huden, så kallat subkutant, vilket minskar risken för blödningar.

Varför ska gravida vaccinera sig mot influensa?

Gravida har en ökad risk för att få svår influensasjukdom, framför allt under den sista tredjedelen av graviditeten. Vid svår influensa hos mamman finns det risk att fostret tar skada. Bästa skyddet mot influensa får du om du vaccinerar dig under den sista tredjedelen av graviditeten, till exempel från vecka 17 efter en normal ultraljudsundersökning. Vaccinet ger då dig skydd när du bäst behöver det, och dessutom får ditt nyfödda barn ett visst skydd under de första levnadsmånaderna, eftersom dina antikroppar förs över till fostret.

Finns det risk för att vaccinet kan skada fostret?

Det finns många rapporter som visar att säsongsvaccinet mot influensa är helt säkert både för fostret och för dig som är gravid, oavsett när under graviditeten du vaccinerar dig. Att vaccinera gravida är rekommenderat sedan flera år tillbaka. 

Jag vill vaccinera mig mot pneumokocker, hur går jag till väga?

Om du inte är vaccinerad mot pneumokocker tidigare så kan du få detta samtidigt som du vaccineras mot influensa. Ange gärna detta när du bokar tid.

Skyddar vaccinet mot maginfluensa?

Nej. Influensa kan ibland ge diarré och kräkningar, men då tillsammans med luftvägssymtom som snuva, ont i halsen och hosta. Maginfluensa ger illamående, kräkningar och diarré och orsakas ofta av till exempel vinterkräksjukeviruset. Mot detta virus finns inget vaccin idag.

Jag ska resa utomlands – behöver jag vaccinera mig mot influensa?

Om du är 65 år eller äldre, eller har någon av de kroniska sjukdomar som ökar risken för att få en svår influensasjukdom bör du vaccinera dig. Om du inte tillhör någon av dessa grupper bör du rådfråga din vaccinationsmottagning innan du ska ut och resa. Rekommendationerna ser olika ut beroende på var i världen du ska åka och kan förändras allt eftersom influensan sprider sig.

Till toppen av sidan