Operationer i hjärtat

Ballongvidgning av kranskärl

Ballongvidgning är en behandling som du kan få när det har blivit förträngningar i hjärtats kranskärl. Behandlingen öppnar upp kärlen så att blodet kan passera som det ska igen. En ballongvidgning görs ofta planerat efter att du har haft besvär av kärlkramp en längre tid. Den kan också göras akut om du plötsligt får svåra kärlkrampsbesvär eller akut hjärtinfarkt och har förträngningar i kärlen.

Du får behandlingen på ett sjukhus som har en röntgenavdelning med speciell utrustning för ballongvidgning. Behandlingen kallas också PCI, som är en förkortning för percutan coronar intervention.

Till toppen av sidan