Operationer av könsorgan och urinvägar

Omskärelse av pojkar - föräldrainformation

Innehållet gäller Kronoberg

Region Kronoberg har beslutat att den offentliga sjukvården inte ska utföra omskärelse av pojkar av kulturella eller religiösa skäl.

Lagen (2001:499) säger att omskärelse av pojkar bara får göras av en legitimerad läkare eller av någon som fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. Om någon annan gör en omskärelse, kan den personen straffas för det. Läkaren ska innan omskärelsen ge föräldrarna information om vad ingreppet innebär. Har pojken två föräldrar måste båda vilja att omskärelsen görs.

Läkaren ska också försöka ta reda på pojkens inställning och vilja om han är gammal och mogen nog för att kunna ge uttryck för detta. En pojke får inte omskäras om han visar att han inte vill det. Vår rekommendation är att vänta med ingreppet till barnet är stort nog för att själv fatta beslut.  

Pojken ska få smärtlindring. Det ska vara lika rent som vid andra operationer och samma regler gäller. 

Kostnad

Enligt patientlagen har man möjlighet att söka fritt till annan vårdgivare. Information om detta får du av vårdlots, tel 0470 - 58 70 70 (svenska eller engelska).

Till toppen av sidan