Före och efter operation

Inför din dagkirurgiska operation i Växjö

Innehållet gäller Kronoberg

Dagkirurgi innebär att du kommer till sjukhuset på avtalad tid, den dag operationen ska ske och att du går hem samma dag.

För att detta ska vara möjligt krävs en del medicinsk- och omvårdnadsmässig planering samt att det finns en anhörig hemma då du kommer hem.

Till toppen av sidan