Att få hjälpmedel

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Här är exempel på hjälpmedel som du kan använda i skolan:  

  • Personliga hjälpmedel, till exempel en rullstol eller anpassad utrustning för att styra en dator.
  • Läromedel, till exempel talböcker.
  • Utrustning, till exempel bord som är i rätt höjd för dig eller digital teknik med anpassade programvaror.

Ansvaret för hjälpmedel i skolan delas mellan regionen, kommunen och skolan, beroende på vilket hjälpmedel du behöver.

Till toppen av sidan