Habilitering Kronoberg

Habiliteringen och samhällets stöd

Innehållet gäller Kronoberg

Vi erbjuder stöd som kan bestå av till exempel behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Stödet du får hos oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service enligt en särskild lag, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Habilitering och hjälpmedel

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling individuellt eller i grupp. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga.

Du kan också ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Ett hjälpmedel kan vara något som förbättrar eller kompenserar en funktion eller förmåga. Det kan också vara sådant som förebygger eller bevarar.

Exempel på habiliteringsinsatser

 • utredning för diagnos
 • behandling individuellt eller i grupp
 • utprovning och inträning av hjälpmedel
 • samtalsstöd
 • information om funktionsnedsättningen
 • medicinsk konsultation
 • information om olika behandlingsmetoder
 • samtalsstöd och rådgivning till anhöriga
 • råd inför bostads- och annan miljöanpassning
 • information om samhällsservice
 • stöd i samarbetet med andra myndigheter
 • föräldra- och anhörigutbildning
 • förmedling av kontakter med andra familjer
 • stöd till syskon och anhöriga

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Vad kostar ett hjälpmedel

Kommunen

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service enligt en särskild lag, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan ansöka om stöd i form av:

 • personlig assistans
 • ledsagare
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn
 • boende med särskild service
 • daglig verksamhet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS (1177.se) 

Kommunen ansvarar också för annat stöd som kan underlätta din vardag, till exempel:

 • hjälp i hemmet
 • bostadsanpassning
 • färdtjänst

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan stödja familjer och barn på många olika sätt, till exempel:

 • praktiskt stöd som hemtjänst eller kontaktfamilj
 • stöd i din föräldraroll i enskilda samtal eller i grupp
 • familjerådgivning
 • anhörigstöd

God man och förvaltare

Om du har fyllt 18 är du myndig och har samma rättigheter som andra i samhället oavsett din förmåga. Om du behöver hjälp med att till exempel betala räkningar, kontakta myndigheter eller ta hand om det du äger kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Kontakta din kommun för mer information.

Försäkringskassan

Från Försäkringskassan kan du ansöka om att få:

 • assistansersättning
 • merkostnadsersättning
 • aktivitetsersättning
 • aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • sjukersättning
 • bostadstillägg
 • bilstöd
 • högriskskydd
 • arbetshjälpmedel
 • tandvård

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om:

 • omvårdnadsbidrag,
 • merkostnadsersättning
 • kontaktdagar

Om Funktionsnedsättningar på Forsakringskassan.se

Under frågor och svar på försäkringskassans sida om vård av barn hittar du information om vad som gäller när du vabbar för barn som omfattas av LSS. Det finns också information om VAB för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år, om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Vård av barn på Forsakringskassan.se

Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Information om stöd och olika skolformer

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder flera olika stöd för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att få en anställning och att komma in i arbetet.

Stöd för dig med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen.se

Du som vill ta körkort

Rörelsenedsättning

För dig med rörelsenedsättning har en del trafikskolor specialanpassade bilar. Kontakta trafikskolorna på din ort, eller kuratorn på din habiliteringsmottagning för mer information.

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt stöd. Många trafikskolor har personal som ger extrahjälp till elever med dyslexi, och det finns också många program och appar som hjälp för att träna både teori och praktik.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa om vilka möjligheter som finns till anpassade kunskapsprov.

Anpassade kunskapsprov på Trafikverket.se 

Frågor om sjukresor

Sjukresor i Region Kronoberg

Sjukresor på länstrafiken Kronoberg

Sjukresa om du har symtom som kan vara covid-19

Har du symtom som kan vara covid-19? Till exempel hosta, snuva, feber eller ont i halsen? Berätta det när du bokar din sjukresa, så kan personalen skydda sig på rätt sätt.

Frågor om färdtjänst

Färdtjänst i Region Kronoberg

Här hittar du information om konduktiv pedagogik.

Move and Walk 

Blankett för ansökan om konduktiv pedagogik

 

Till toppen av sidan