FRITIDSRÅDGIVNING I KRONOBERG

Fritidsrådgivning

Innehållet gäller Kronoberg

En bra, meningsfull fritid och goda vänner utgör en viktig del av livet för många människor. Målet för fritidskonsulentens arbete är att alla oavsett förutsättningar ska kunna ha en bra fritid. Vi vill ge dig information om vad fritidskonsulenten kan göra för att stödja dig. Du kan också hitta information om olika fritidsaktiviteter, organisationer och arrangörer.

Fritidskonsulenten arbetar med fritidsrådgivning:

  • Tillsammans med dig för att din fritid ska bli som du vill, enligt dina intressen och behov. Du får också information om fritid och fritidsaktiviteter.
  • Tillsammans med dina anhöriga eller närstående för att du ska få det stöd som du behöver.
  • Tillsammans med din hemkommun för att göra det lättare för dig att hitta den fritidsaktivitet du är intresserad av.
  • Tillsammans med olika personalgrupper i din hemkommun för att informera och sprida kunskap. 

Broschyr "Fritiden, varför har vi den?"

Kontakt

Jörgen Tagesson, Barn- och ungdomshabiliteringen
Älgvägen 13, Växjö
Tel: 0709-844 647
E-post: jorgen.m.tagesson@kronoberg.se

Till toppen av sidan