Fler behandlingar

Rehabiliteringsträning i bassäng - i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Träning i varmvattenbassäng är en skonsam träningsform. 

  • värmen ger uppmjukning och smärtlindring 
  • vattnets lyftkraft ger avlastning och ökad rörlighet
  • vattnets motstånd ger skonsam styrketräning.

Bassänger i Kronoberg

Region Kronoberg har fyra bassänger med 34-gradigt vatten.

Två bassänger finns på Sigfridsområdet i Växjö, en bassäng på centrallasarettet i Växjö och en på lasarettet i Ljungby. Vattnet i alla bassängerna renas med milt klor samt UV-ljus.

Bassängerna används till exempel av barn- och ungdomshabiliteringen, primärvården, psykiatrin, rehabkliniken Sigfrid, sjukhusen och vuxenhabiliteringen.

Sjukvårdande behandling

Din sjukgymnast gör en bedömning om du behöver bassängträning. Behandling i bassäng kan ske individuellt eller i grupp. Behandlingen ska ha ett uttalat syfte, mål med uppföljning och utvärdering. Efter behandlingsperioden utvärderas resultatet och din sjukgymnast gör en ny bedömning. 

Till toppen av sidan