FLER BEHANDLINGAR

Bassängträning i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Träning i varmvattenbassäng är en skonsam träningsform med hjälp av

• värmen som ger uppmjukning och smärtlindring 
• vattnets lyftkraft som ger avlastning och ökad rörlighet 
• vattnets motstånd som ger skonsam styrketräning

Bassänger i Kronoberg

Region Kronoberg har fyra bassänger med 34-gradigt vatten.

Två bassänger finns på Sigfridsområdet i Växjö, en bassäng på centrallasarettet i Växjö och en på lasarettet i Ljungby. Vattnet i alla bassängerna renas med milt klor samt UV-ljus.

Bassängerna används till exempel  av barn- och ungdomshabiliteringen, primärvården, psykiatrin, rehabkliniken Sigfrid, sjukhusen och vuxenhabiliteringen.

Sjukvårdande behandling

Din sjukgymnast gör en bedömning om du behöver bassängträning. Behandling i bassäng kan ske individuellt eller i grupp. Behandlingen ska ha ett uttalat syfte, mål med uppföljning och utvärdering. Efter behandlingsperioden utvärderas resultatet och din sjukgymnast gör en ny bedömning. Den visar om du ska fortsätta i behandling eller övergå till anpassad träning alternativt annan form av träning.

Anpassad träning

Även när din behandling är avslutad kan du fortsatt träna i varmt vatten för att bibehålla funktioner. Det finns möjlighet till individuell träning eller ledd grupp med lätt intensitet. Anpassad träning är förenat med en kostnad som inte faller inom högkostnadsskyddet. Träningskort för 10 tillfällen kostar 600: -. Engångsavgift 70: -. 

Till toppen av sidan