Råd om läkemedel

Läkemedel och alkohol

Det kan vara olämpligt att kombinera läkemedel och alkohol. Ibland kan det motverka effekten av läkemedel och i vissa fall kan kombinationen vara skadlig. Alla personer reagerar inte på samma sätt och samma person kan reagera olika vid olika tillfällen.

Tänk på att vissa sjukdomar kan göra att du blir känsligare för alkohol, oavsett om du tar läkemedel eller inte.

Ta reda på vad som gäller

Läs alltid bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Där står det om du bör avstå från alkohol.

Du bör alltid fråga din läkare om det går att dricka alkohol samtidigt som du äter läkemedlet. Det är svårt att veta hur du kommer att reagera om du dricker alkohol, särskilt i början av en läkemedelsbehandling.

Läkemedel och alkohol kan påverka varandra på olika sätt

Läkemedel och alkohol kan påverka varandras effekter på flera olika sätt.

Alkohol kan försvaga eller förstärka läkemedlens effekt

Alkohol kan påverka levern så att den bryter ner vissa läkemedel snabbare, framför allt om du dricker alkohol ofta. Det kan göra att läkemedlens effekt blir svagare. Risken för att skadas av de ämnen som bildas när läkemedlen bryts ner i kroppen ökar också.

Alkohol kan också göra att levern bryter ner en del läkemedel långsammare. Då kan halten av läkemedlet i blodet bli högre än vanligt. Det kan göra att läkemedlets effekt blir kraftigare och risken för biverkningar ökar.

Långverkande tabletter och kapslar

Alkohol kan även påverka hur det verksamma ämnet löses ut från vissa långverkande tabletter och kapslar. De är avsedda att verka under längre tid än vanliga tabletter och kapslar. Läkemedlen är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet löses ut lite i taget. Om det verksamma ämnet löses ut för snabbt kan effekten komma snabbare och bli kraftigare än den brukar.

Läkemedel och alkohol kan förstärka varandra

Läkemedel och alkohol kan ibland förstärka varandras effekter. Om både läkemedlet och alkoholen påverkar samma organ eller funktion i kroppen kan den sammanlagda effekten bli kraftig och svår att förutse. Yrsel och trötthet är exempel på biverkningar av både alkohol och av många läkemedel.

Smärtstillande läkemedel, opioider

Opioider är ett samlingsnamn på morfin och morfinliknande smärtstillande medel. Opioider tillsammans med alkohol kan öka risken för andningsdepression, där man slutar andas. Undvik därför alkohol om du använder någon opioid.

Exempel på opioider är till exempel läkemedel som innehåller buprenorfin, fentanyl, ketobemidon, tramadol och oxikodon.

Här kan du läsa mer om olika opioder.

Smärtstillande läkemedel med paracetamol

Läkemedel som innehåller paracetamol kan ibland i höga doser orsaka livshotande leverskador. Det gäller framför allt om du tar för stor dos eller om du har druckit alkohol en längre tid.

Tänk på att paracetamol kan finnas i både receptbelagda och receptfria läkemedel. De kan bli skadliga tillsammans med alkohol.

Här kan du läsa mer om receptfria läkemedel som innehåller paracetamol.

Antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel, NSAID

Läkemedlen irriterar slemhinnan i magen. Alkohol har liknande effekt på magslemhinnan. Därför ökar alkohol risken för magblödningar tillsammans med dessa läkemedel.

Tänk på att en del NSAID finns både som receptbelagda och receptfria läkemedel. De kan bli skadliga tillsammans med alkohol.

Här kan du läsa mer om antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel, NSAID.

Läkemedel mot infektioner

Tänk på att kroppen kan påverkas av alkohol när du har en infektion. Alkohol försämrar immunförsvaret vilket kan leda till svårare infektioner.

Behandling med metronidazol

Drick inte alkohol om du tar läkemedel som innehåller metronidazol. Det används bland annat för behandling av infektioner i underlivet, tarminfektioner och tandinfektioner. Läkemedlet gör att alkoholen bryts ner långsammare och tar längre tid på sig att försvinna ur kroppen. Då ökar halten av acetaldehyd i kroppen. Det gör att du kan må mycket dåligt. Du kan bland annat må illa, få hjärtklappning, kraftig ansiktsrodnad och svårt att andas. Drick inte alkohol under minst ett dygn efter att du har tagit metronidazol.

Effekten av doxycyklin kan påverkas

Doxycyklin är ett slags antibiotikum som finns i till exempel Doxycyklin, Doxyferm och Oracea. Doxycyklin kan brytas ner snabbare i kroppen hos den som dricker alkohol ofta och mycket. Det kan göra att läkemedlet får sämre effekt.

Här kan du läsa mer om flera antiobiotika.

Läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar

Alkohol kan göra att hjärtats pumpförmåga blir sämre. Alkohol vidgar också blodkärlen. Då kan den blodtryckssänkande effekten hos vissa läkemedel förstärkas så att du kan få obehagliga blodtrycksfall.

Undvik därför alkohol om du använder något av följande läkemedel:

  • Kärlvidgande läkemedel mot kärlkramp i hjärtat, till exempel glyceryltrinitrat som bland annat finns i Glytrin och Suscard.
  • Vätskedrivande läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt. Exempel är amilorid och hydroklortiazid som finns i Amiloferm och Normorix, bendroflumetiazid som finns i Salures.
  • En del så kallade kalciumflödeshämmare mot högt blodtryck, rubbningar i hjärtrytmen och förebyggande mot kärlkramp. Exempel är läkemedel som innehåller verapamil och felodipin.

Här kan du läsa mer om olika läkemedel som används vid hjärt-kärlsjukdomar.

Blodförtunnande läkemedel

Alkohol gör så att blodet inte kan levra sig som det ska. Att blodet levrar sig och blir tjockt kallas att det koagulerar. Exempel på blodförtunnande läkemedel är acetylsalicylsyra som bland annat finns i Trombyl och warfarin som finns i Waran. Tänk på att det finns en ökad risk för blödningar om du samtidigt dricker alkohol.

Alkohol kan även påverka effekten av andra blodförtunnande läkemedel, som innehåller till exempel dabigatran, apixaban, rivaroxaban och edoxaban.

Här kan du läsa mer om olika blodförtunnande läkemedel.

Sömnmedel och lugnande medel

Alkohol förändrar effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel, till exempel benzodiazepiner och sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner. Exempel är läkemedel som innehåller zoplikon, zolpiderm och oxazepam. Dessa läkemedel bör därför inte kombineras med alkohol.

Du bör inte dricka alkohol i samband med att du tar melatonin eftersom effekten av läkemedlet kan försämras.

Här kan du läsa mer om olika sömnmedel och lugnande medel.

Läkemedel vid depression

Alkohol kan förvärra symtomen och ge upphov till biverkningar som förvirring och aggressivitet om du tar dem tillsammans antidepressiva läkemedel. Dessutom kan både vissa antidepressiva läkemedel och alkohol öka risken för blödningar.

En del antidepressiva läkemedel kan förstärka effekterna av alkohol. Exempel är läkemedel som innehåller amitriptylin, klomipramin, mianserin och mirtazapin.

Här kan du läsa mer om olika läkemedel vid depression.

Läkemedel mot epilepsi

Vissa läkemedel som används vid epilepsi kan göra att du tål alkohol sämre. Exempel är läkemedel som innehåller valproat, karbamazepin och fenytoin.

Här kan du läsa mer om olika läkemedel vid epilepsi.

Läkemedel vid allergi

Du kan känna dig trött av en del antihistaminer som används mot allergiska besvär. Alkohol förstärker tröttheten. Exempel på tröttande antihistaminer är alimemazin. Även det lugnande läkemedlet hydroxizin kan räknas till denna grupp. Läkemedlet används också mot allergi.

Här kan du läsa mer om olika läkemedel vid pollenallergi.

Läkemedel för huden

Behandling med läkemedel mot svåra eksem kan göra att du blir extra känslig för alkohol. Du kan få kraftig ansiktsrodnad och hudirritation. Exempel är läkemedel som innehåller takrolimus eller pimekrolimus.

Läkemedel som innehåller acitretin används bland annat mot psoriasis. Läkemedlet finns kvar i kroppen en lång tid efter att du har avslutat behandlingen. Om du dricker alkohol när du tar acitretin bildas ett ämne som är mycket fosterskadande och som finns kvar ännu längre i kroppen. Alkohol bör undvikas av alla som vill bli gravida, men risken för fosterskador ökar ännu mer om du kombinerar alkohol med acitretin.

Här kan du läsa mer om olika läkemedel vid eksem.

Läkemedel vid diabetes

En del tabletter som används vid diabetes typ 2 samverkar på ett oväntat sätt med alkohol. Exempel är läkemedel som innehåller glibenklamid. Det vanligaste som händer är ökad risk för lågt blodsocker. Detsamma gäller om du behandlas med insulin.

Det finns risk för laktatacidos om du dricker alkohol och tar läkemedel som innehåller metformin. Laktatacidos kallas även för mjölsyraförgiftning. Det är ett allvarligt tillstånd som behöver behandlas på sjukhus. Fråga din läkare vilka symtom du ska vara uppmärksam på.

Här kan du läsa mer om behandling vid diabetes typ 1-diabetes

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Frågor om akuta förgiftningar

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt. Här kan du läsa mer.

Till toppen av sidan