Att vara ansvarig för ett barn

När barnet är fött

Innehållet gäller Kronoberg

Efter förlossningen kommer ni antingen till BB eller familje-BB, beroende på hur mamma och barn mår.

FamiljeBB

Om allt har gått bra kan familjen komma ner till vår trevliga familjeBB-avdelning. Här kan hela den nya familjen vara tillsammans, och det finns personal dygnet runt som gärna hjälper till. På dagen finns en barnmorska, på kvällen och natten en barnundersköterska.

På rummen finns dubbelsäng, kylskåp och möjlighet att få telefon inkopplad.

Om ni får många besökare är de välkomna till besöksrummet utanför enheten, där ni kan ta emot dem.

Mamma får alla måltider på matbricka i dagrummet. Pappa eller annan anhörig är naturligtvis viktig här också och är välkommen att stanna på BB-avdelningen i mån av plats. Partner betalar då 150kr/natt och då ingår frukost, lunch och middag i denna summan.

Det är vanligt att man stannar två dygn på familjeBB. Det viktigaste är att ni känner er trygga när ni åker hem.

I samma lokaler som familjeBB finns också amningsenhet och återbesöksenhet.

BB-avdelning

BB-avdelningen är till för de mammor som råkat ut för någon komplikation vid förlossningen, som behöver extra vård och stöd, eller som fött sitt barn för tidigt. Här vårdas också de mammor som behöver vård under graviditeten.

Barnet är i vanliga fall med mamma dygnet runt för att så snabbt som möjligt få igång och stimulera amningen. Här finns alltid barnmorskor och barnundersköterskor som hjälper till med råd och stöd vid amning och skötsel av barnet.

Vårdtiden är individuell och planeras efter familjens behov. Mamma får alla måltider på matbricka i dagrummet. Pappa eller annan anhörig är naturligtvis viktig här också och är välkommen att stanna på BB-avdelningen i mån av plats. Partner betalar 150kr/natt och då ingår frukost, lunch och middag.

Amnings- och återbesökenheten

Vår amnings- och återbesökenhet ger gärna råd och hjälp, både per telefon och via besök. Om du går hem inom 24 timmar efter förlossningen, får barnet en extra läkarundersökning hos oss. Går du hem från BB inom 48 timmar efter förlossningen komer du på återbesök till oss för hörseltest (OAE) av barnet, om det inte är gjort innan. Vi tar ett PKU-prov och barnet vägs. Det finns också tid för eventuella frågor som uppstått hemma.

Även anhöriga och vårdpersonal är välkomna att kontakta oss. Här finns barnmorskor och läkare och besöket är gratis.

Neonatalavdelningen i Växjö

På Neonatalavdelningen i Växjö vårdas för tidigt födda barn, och andra nyfödda barn som är i behov av extra observation och vård. Läs mer om för tidigt födda barn.

Att ha sitt barn på avdelning 10 innebär att era planer för den närmsta tiden snabbt ändrats. Det är en omvälvande händelse för hela familen.Vi kommer att göra allt vi kan för att er vistelse hos oss ska bli så bra som möjligt. trots oro och ovisshet vill vi försäkra er om att vi arbetar för barnets bästa, varje dag.

Ditt barn är här, men behöver extra tillsyn och vård. Det kan vara en omtumlande tid där glädje blandas med oro och ovisshet.

Det är vanligt att det dyker upp en massa frågor just nu.Vad kommer att hända? Blir allt bra med mitt barn? Vad vågar jag göra som förälder? Vad förväntas jag göra? För att du ska kunna känna dig trygg är det viktigt att ställa alla slags frågor. Och våga fråga om och om igen.

Kanske tänker du att personalen är experterna just nu, att de vet vad som är bäst för ditt barn. Men det finns ingen som kan ersätta dig som förälder. Ditt barn behöver känna att du finns där. Känna din närhet och värme. Höra din röst. Du kan skapa trygghet och ge lugn i en annars obegriplig värld.  

I kriser behöver vi varandra, nära och kära, vänner..

En varm hand, en kram, närhet, en promenad. Prata om hur du har det, "så här är det för mig just nu, hur är det för dig?"

Ibland behöver man någon utomstående att prata med. Sjuksköterskor och barnsköterskor kommer erbjuda dig samtal. Vill du ha kontakt med någon utomstående för samtal så hjälper personalen dig vidare.

Någon gång i veckan har vi på avdelningen små föräldraträffar. Det är två av våra Barnsköterskor som ordnar dessa. Ibland är vår kurator också med. Under en lättare fika samtalar ni om barn, föräldraskap och att vara/bo på sjukhus. Då kan ni också få information om spädbarnsmassage.

Spädbarnsmassage

Om ni och ert barn vårdats på Neonatalavdelningen kan ni efter efter att ni kommit hem delta i en spädbarnsmassage kurs. Fråga på avdelningen om ni är intresserade. 

Neonatal ansluten hemsjukvård

Senare delen av vårdtiden kan förläggas i hemmet med stöd av den neonatalt anslutna hemsjukvården. Ni kommer under vårdtiden att få ett brev som beskriver vad hemsjukvård innebär. Hemsjukvården är ett alternativ till samvård på avdelningen och helt frivilligt.Syftet är att minska längden på sjukhusvistelsen och att ni fortare ska kunna uppleva att ni blir en hel familj. Det är viktigt att barnet har så få vårdare som möjligt runt omkring sig. Ni som föräldrar är viktiga och det är er som barnet ska knyta an till.

Flera gånger i veckan kan ni få besök av hemsjukvården. Det kan vara antingen sjuksköterska eller barnsköterska.  

Läs mer om hemsjukvården här

Neonatal mottagning

Efter vårdtidens blir en del barn kallade för uppföljningskontroller till vår Neonatala mottagning. Det kan vara utvecklingskontroll, vaccination eller bara viktkontroll. Det innebär besök hos läkare och/ eller sjukgymnast, Psykolog samt sjuksköterska. Läs mer om mottagningen här.

Bröstmjölksdonation

För, för tidigt födda och svårt sjuka spädbarn, är bröstmjölk första handsval för uppfödning. Innan mamman fått igång en egen bröstmjölksproduktion måste vi använda donerad bröstmjölk.

Vi på Neonatalavdelning 10 vill gärna köpa den bröstmjölk du eventuellt får över när du ammar ditt barn. Vi köper ditt överskott av bröstmjölk fram tills dess ditt eget barn är tre månader.

Läs mer i brochyren "Till dig som får bröstmjölk över"

 

Till toppen av sidan