FÖRLOSSNINGEN

Smärtlindring inför förlossning

Innehållet gäller Kronoberg

Smärtlindring

Under en förlossning är det vanligt att någon form av smärtlindring används. Det är bra att du inför din förlossning förbereder dig genom att läsa på om vilka smärtlindringar som kan erbjudas. Under din förlossning har du sedan en dialog med din barnmorska där ni kommer fram till vad som är bäst just för stunden.

Smärtlindring under en förlossning delas ofta in i icke medicinsk smärtlindring och medicinsk smärtlindring.

ICKE MEDICINSK SMÄRTLINDRING

Andning/psykoprofylax

Att öva avslappning och andning inför förlossningen är en bra förberedelse. Den ger dig ett redskap att hantera din smärta i värkarbetet, vilket kan leda till att du känner en ökad trygghet.

Psykoprofylax är ett effektivt verktyg som ger dig och din partner något att fokusera på. Beröring kan underlätta avslappning.

Massage

Här kan din partner hjälpa till. Massage gör att du slappnar av och frisättningen av oxytocin ökar. Detta är ett hormon som behövs under en förlossning. Massagen ger även närhet.

Kyla/värme

Värmekuddar brukar vara väldigt skön smärtlindring bak i ländryggen eller fram på magen. Varma handdukar lindrar även i mellangården vid utdrivningsskedet.

Ispåsar lindrar smärta och svullnad i underlivet efter förlossningen.

Bad

Varmt vatten max cirka 37-38 grader har en avslappnande och smärtlindrande effekt. Stresshormonen minskar och på så sätt kan badet vara värkstimulerande. Dusch är bra, om du inte kan bada.

Tens, transkutan elektrisk nervstimulering

Tens minskar spänningar och värk. En dosa med plattor fästes mot huden. Elektriska vibrationer aktiverar kroppens egna endorfiner. Tens finns på förlossningsavdelning men kan också hyras eller köpas, sök på nätet.

Sterila vatteninjektioner

Sterilt vatten sprutas in under huden där det smärtar som mest. Kan upplevas som en brännande känsla. Kroppens egna endorfiner frigörs och en smärtlindrande effekt uppstår. Effekten varar i cirka 90 minuter och kan upprepas.

MEDICINSK SMÄRTLINDRING

Lustgas

Lustgas är en kemisk förening mellan syre och kväve (N2O) och har funnits sedan 1800-talet.

Många kvinnor använder lustgas under förlossningen och det är den vanligaste medicinska smärtlindringen. Lustgas är smärtstillande, avslappnande och ger en tillfällig berusningskänsla. Den tar inte bort smärtan, men upplevelsen av smärtan blir annorlunda.

Lustgas påverkar inte barnet. Viktigt att komma ihåg när du använder lustgas är att det tar fyra , fem andetag innan du får effekt och fyra, fem andetag innan effekten försvinner. Därför är det viktigt att börja andas lustgasen så fort sammandragningen börjar för att du ska ha full effekt av lustgasen vid värktoppen. Det är viktigt att andas ut i masken så att ingen lustgas läcker ut i rummet. 

EDA/ryggbedövning

Ryggbedövning är den mest effektiva smärtlindringen som erbjuds under en förlossning. Den kan läggas när du har kommit in i den aktiva förlossningsfasen. Ryggbedövning kan ges till alla som är friska, med förbehåll om du har tatueringar eller tidigare ryggskador.

En biverkan som kan inträffa när du får en ryggbedövning är blodtrycksfall. Därför kopplas alltid ett dropp inför ryggbedövningen för att motverka detta. Täta blodtryckskontroller utförs i början. Bedövningen läggs av anestesiläkare. En annan biverkan på ryggbedövningen är att den ibland försvagar värkarbetet. Då får du ett värkstimulerande dropp.

Spinalbedövning

Spinalbedövning är en form av ryggbedövning. Denna bedövning ges då kvinnan önskar ryggbedövning och barnmorskan bedömer att förlossningen kommer gå fort. Spinlabedövningen ges som en enstaka injektion av anestesiläkare och effekten varar cirka två timmar. 

Morfin

Morfin ges som injektion och ger en smärtlindrande effekt. Om morfin används så är det oftast i ett tidigt skede av förlossningen.

Pudendusblockad

 En form av bedövning som barnmorskan ger och som bedövar bäckenbotten och ger effektiv smärtlindring i utdrivningsskedet. Metoden kan också användas om du måste sys efter förlossningen.

Ryggmärgsbedövning andra språk

Till toppen av sidan