Förlossningen

Den aktiva fasen

Innehållet gäller Kronoberg

I den aktiva fasen är sammandragningarna regelbundna och starka. De varar cirka en minut, och de kommer tre till fyra gånger under tio minuter.

Det är under denna fas som det är vanligast att vattnet går, men det kan ske när som helst under en förlossning. I sällsynta fall föds barnet i hela hinnor, så kallad segerhuva. Barnmorskan tar då hål på hinnorna så vattnet går när barnet fötts.

Livmoderhalsen öppnar sig

Under den aktiva fasen börjar livmoderhalsen att öppna upp sig. I början av den aktiva fasen är livmoderhalsen öppen tre till fyra centimeter och den öppnar sig sedan succesivt. Barnmorskan undersöker via vaginan hur mycket livmoderhalsens är öppen. I slutet av aktiva fasen är livmoderhalsen fullt öppen och då känner barnmorskan inga kanter av den när hon undersöker kvinnan. 

Barnet rör sig nedåt

Det som också sker under den aktiva fasen är att barnet roterar ner i bäckenet. När förlossningen startar ligger barnet högst upp i förlossningskanalen, vid bäckeningången. Under förlossningens gång roterar barnet neråt i förlossningskanalen mot bäckenbotten. Då känns barnet huvud precis innanför blygdläpparna. Vanligt är att öppningsgraden och barnets rotation neråt i bäckenet sker parallellt, men ibland händer det att man först öppnar upp sig och sedan tränger barnet ner. 

Bra att vara i rörelse

Längden på den aktiva fasen är individuell och ofta något längre när du ska föda ditt första barn. 

Under den aktiva fasen är det bra att vara i rörelse. Detta underlättar för barnet då det ska rotera ner i bäckenet. Det är även viktigt att kissa ofta då mycket urin i urinblåsan kan vara ett hinder för barnets huvud när det ska tränga ner. Det är inte ovanligt att du någon gång under förlossningen mår illa och kräks.


Partnern eller någon annan person som är med under förlossningen har en viktig roll. Det gäller att uppmuntra, massera, ge dricka, uppmana att röra sig och påminna om att gå på toaletten.

Ring före

Det är oftast under den aktiva fasen som man blir inskriven på förlossningen. Det är viktigt att ringa innan du kommer så att personalen kan förbereda din ankomst på bästa sätt. Ta med dig en sparsam packning. Inget får förvaras på golvet av hygienskäl utan allt bagage måste få plats i en 40 cm bred garderob.

En första bedömning

När du kommer till förlossningen så får du träffa en barnmorska som undersöker dig och gör en första bedömning. Barnets hjärtljud och eventuella sammandragningar kontrolleras med hjälp av CTG (elektronisk fosterövervakning). Med hjälp av CTG kan man bedöma hur barnet mår i magen. Blodtrycket kontrolleras, barnmorskan känner utanpå magen hur barnet ligger och eventuellt får du lämna ett urinprov. Om du fortfarande är i latensfas görs en individuell bedömning. Ofta får du åka hem igen för att invänta den aktiva fasen. 


Sammandragningarna under latensfasen kan också upplevas som smärtsamma och om det behövs kan du få extra smärtlindring i tablettform med dig hem från sjukhuset.

Öppningsskedet

Till toppen av sidan