FÖRLOSSNINGEN

Annorlunda förlossning

Innehållet gäller Kronoberg

Igångsättning

Ibland finns det anledning att sätta igång en förlossning. Detta är något som görs om det finns medicinska skäl eller i enstaka fall humanitära skäl. En igångsättning innebär en något större risk för att förlossningen avslutas med kejsarsnitt eller sugklocka.

Det finns flera olika metoder för att sätta igång en förlossning. Vilken metod som används beror på flera olika faktorer, till exempel om du är förstföderska eller om du fött barn tidigare. Det är läkaren som bestämmer igångsättningsmetod.

Sätesbjudning

Ibland lägger sig barnet i stätesbjudning. Det vill säga att barnet har rumpan neråt. Sätesbjudning händer i tre till fyra procent av alla graviditeter. Om barnet lagt sig i sätesbjudning brukar vanligtvis ett vändningsförsök göras i graviditetsvecka 36-37. Hälften av vändningsförsöken lyckas. Om barnet fortsätter ligga i sätesbjudning är det vanligaste förlossningssättet kejsarsnitt, men en individuell bedömning görs alltid.

Kejsarsnitt

Femton till tjugo procent av alla förlossningar är kejsarsnitt. Det finns olika benämningar på kejsarsnitt.

Planerat kejsarsnitt - kan vara sätesbjudning, trångt bäcken, sjukdom hos kvinnan eller barnet.

Akut kejsarsnitt - kan vara när värkarbetet inte ger tillräcklig effekt, om förlossningen avstannar, om barnet visar tecken på syrebrist eller stora blödningar.

Urakut kejsarsnitt - mycket ovanligt, kan behövas om något inträffar som äventyrar barnets eller kvinnans liv. Då görs kejsarsnittet inom några minuter. I den situationen finns ingen tid för information och detta kan upplevas väldig jobbigt. Det är viktigt att lita på personalens kompetens om situationen uppstår. Det är viktigt att få prata om det som hänt efteråt och det är vårdpersonalens ansvar att se till att detta samtal blir av.

Tvillingar

Kejsarsnitt

Sugklocka och tång

Ibland måste förlossningen avlutas med sugklocka eller tång. Detta händer i cirka åtta procent  av förlossningarna. Anledningar till det kan exempelvis vara att barnet visar tecken på syrebrist eller att förlossningen varit väldigt långdragen och mamma och barn är trötta.

Moderkakan

Efter att barnet är fött ska moderkakan komma ut. Oftast är detta okomplicerat, men i ovanliga fall sitter moderkakan fast. Då får man operera ut moderkakan genom slidan. Det händer i en till tre procent av förlossningarna. Om kvinnan börjar blöda och moderkakan inte kommit ut, opereras kvinnan omgående under narkos på operationsavdelningen.

För tidig födsel

Föds barnet före graviditetsvecka 37 räknas detta som en för tidig födsel, en prematur förlossning. Ofta behöver dessa barn extra vård och omsorg vilket de får på nyföddhetsavdelningen, neonatalavdelningen. Läs mer om neonatalavdelning 10 i Kronoberg.

Till toppen av sidan