NÄR FÖRLOSSNINGEN ÄR ÖVER

Hörseltest av nyfödda

Innehållet gäller Kronoberg

I Kronoberg erbjuder vi hörseltest av nyfödda. Syftet är att upptäcka hörselnedsättning tidigt i livet, så att hjälpmedel kan sättas in och ge förutsättning för en god språkutveckling.

Hur går det till?

Metoden är väl beprövad och kallas OAE - OtoAkustiska Emissioner. En liten propp med sändare och m ikrofon sätts i barnets hörselgång. Ett klickljud av diskanttyp skickas och då hårcellerna i innerörat reagerar bildas ett svagt ljud som tas upp av mikrofonen. Ett OEA-svar har då registrerats som talar för att hörseln sannolikt är normal. Undersökningen är snabb, smärtfri och ofarlig.

När och var?

Alla nyfödda i Kronoberg erbjuds detta test, normlat före hemgång eller i samband med återbesök då även PKU-prov ska tas.

Vad händer senare?

Även om det nyfödda barnet har normal hörsel kan hörselproblem uppkomma senare, framför allt till följd av mellanörekatarr. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel- och språkutveckling.

Om resultatet inte blir det vi vill?

Hos ett litet antal barn blir svaret inte det önskade, men de flesta av dem har ändå normal hörsel. De tekniska förutsättningarna vid mätningen kan påverka resultatet, till exempel om barnet har fostervatten eller fosterfett kvar i hörselgången. Skulle resultatet bli otillfredsställande görs testet om.

Endast hos ett till två av ettusen nyfödda barn finner man en medfödd hörselskada. Dessa barn följs upp vid audionommottagningen på Centralasarettet Växjö.

Har du frågor? Kontakta barnaudionom, mån-fre kl 11-12, tel 0470 58 73 54.

Till toppen av sidan