Besök under graviditeten i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

För att du och ditt blivande barn ska må så bra som möjligt under graviditeten har du möjlighet att gå regelbundet till din barnmorskemottagning.

Före vecka 9 - hälsosamtal

Alla gravida i Kronoberg erbjuds ett hälsosamtal inom mödravården.

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att ringa din barnmorskemottagning och beställa tid för ett hälsosamtal. Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor, tobak, alkohol, droger och medicinering. Det finns också möjlighet att ta upp egna frågor och funderingar om graviditeten. Ta med legitimation till besöket.

Att läsa på inför besöket:

Efter vecka 9 – inskrivning

För att planeringen och ditt välmående under graviditeten ska bli så bra som möjligt får du inför inskrivningsbesöket ett frågeformulär att fylla i. Frågeformuläret, tillsammans med det som du vill ta upp under besöket, ger de bästa förutsättningarna för en god planering av din graviditet.

Du som är gravid och bor i Kronobergs län får erbjudande om blodprovsundersökningar för att se vilken blodgrupp du har, och om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar. Det gäller infektioner som du kan ha utan symtom, vilka kan överföras från kvinnan till barnet i samband med graviditet och barnafödande. Under detta besök kontrolleras även ditt blodvärde, järndepåer och blodsocker.

De prover som erbjuds alla gravida i Kronobergs län är:

Blodgruppering

Din blodgrupp bestäms för eventuellt framtida behov av blod i samband med förlossningen. Det kontrolleras också om du har antikroppar mot röda blodkroppar, vilket kan ha betydelse för det blivande barnet.

Syfilis

Denna sjukdom orsakas av en bakterie som överförs sexuellt. När en syfilisinfektion upptäcks behandlas den med antibiotika. Syfilis är sällsynt i Sverige. Under de senaste åren har en ökning skett men mycket få gravida kvinnor har blivit smittade. Bakterien kan överföras till fostret och ge fosterskador. Risken för skador ökar ju längre graviditeten pågått. Därför är det bra om blodprovet tas tidigt så att behandling kan sättas in.

Hepatit B-infektion

De vanligaste smittvägarna för detta gulsotsvirus är via blod, sexuellt eller från mor till barn. Den som är kronisk bärare av hepatit B-virus kan efter många år få en leversjukdom som kräver behandling. Hepatit B-virus kan överföras från en smittsam gravid kvinna till fostret/barnet framför allt vid förlossningen. Genom att vaccinera det nyfödda barnet vid födelsen samt vid ytterligare fyra tillfällen under det första levnadsåret kan man effektivt skydda barnet från att bli smittat.

HIV-infektion

Denna infektion orsakas av humant immunbristvirus som försämrar immunförsvaret genom sin påverkan på de vita blodkropparna. De vanligaste smittvägarna är via blod, sexuellt eller från mor till barn. Effektiv medicinering som bromsar virusets negativa effekt på immunsystemet finns tillgänglig sedan nära tio år. Däremot finns virus kvar i immunsystemet resten av livet hos den som har HIV och därför är den personen smittsam även med läkemedelsbehandling. HIV kan överföras från kvinnan till fostret/barnet under graviditet, förlossning och via bröstmjölk. Om man har kännedom om sin HIV-infektion finns det idag mycket stora möjligheter att med förebyggande åtgärder minska risken för att barnet infekteras. Risken att överföra HIV från mor till barn är lägre än 2 procent om dessa åtgärder vidtas.

Andra undersökningar som erbjuds vid inskrivningen är:

Urinprov

Urinen undersöks med tanke på förekomst av protein, glukos eller nitrit. Om förekomst av nitrit kan detta vara ett tecken på urinvägsinfektion. Då brukar man ta en urinodling för att utesluta bakterier i urinen.

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna.

Vikt och längd

Vikten kontrolleras vid varje besök under din graviditet. Vid inskrivningen räknas BMI (body mass index) ut. 

Gynekologiskt cellprov

Om du har fått eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuder barnmorskan att ta cellprovet vid inskrivningen.

Våld i nära relation

Vi ställer alltid frågan om du varit utsatt för våld.

Att läsa på inför besöket:

Vecka 11-14

I denna graviditetsvecka, och om du är inskriven på någon av barnmorskemottagningarna i Kronobergs län, blir du erbjuden en KUB-undersökning. Vid besök till ultraljudsmottagningen finns ingen möjlighet att ta med barn.

Läs mer:

Vecka 18 - 20

Ni får ett erbjudande om ultraljudsundersökning av fostret.

Vecka 23

Nu får du träffa barnmorskan på barnmorskemottagningen igen. Du får information om de prover som togs vid inskrivningen. Blodtryck, vikt och blodprov kontrolleras. Barnmorskan mäter din mage med ett måttband, vilket är ett enkelt sätt att se att barnet växer. Blivande barnets hjärtljud avlyssnas med hjälp av en så kallad doppler. Du kommer få information om vikten av att känna fosterrörelser.

Barnmorskan skriver ett moderskapsintyg som du ska skicka till försäkringskassan.

Att läsa inför besöket:

Informationsblad fosterrörelser flera språk

Information från försäkringskassan

Vecka 27

Vid detta besök pratar du och barnmorskan om amning.

Kontroller: Urinprov, blodtryck, vikt, mätning av mage och avlyssning av fosterljud.

Inför besöket:

Film: Amning, Youtube

Vecka 31

Vid detta besök får du information om de kontroller som görs på barnet när det fötts. Information om BB och förlossningsavdelningen.

Kontroller: Urinprov, blodprov, blodtryck, vikt, mätning av mage och avlyssning av fosterljud.

Att läsa på inför besöket:

Broschyrer: Välkommen till BB/förlossning

Broschyrer: Hörseltest, POX-screening och PKU-prov för nyfödda

Film: Hörselprov
Film: POX
Film: Gulsot

Vecka 34

Vid detta besök får du information om barnhälsovården, och som blivande förälder få man göra vårdvalet för sitt blivande barn.

Kontroller: Blodtryck, vikt, mätning av mage och avlyssning av fosterljud.

Vecka 36

Vid detta besök samtalar du, din partner och barnmorskan om era tankar och förväntningar inför den kommande förlossningen. Om du eller din partner har särskilda önskemål kan barnmorskan skriva in detta i journalen. Du kan också, om du vill, skriva ett förlossningsbrev. Detta tar du i så fall med dig till förlossningen den dagen du ska föda.

Nu sammanfattar barnmorskan tillsammans med dig och din eventuella partner din graviditet i journalen.

Kontroller: Blodtryck, vikt, mätning av mage, avlyssning av fosterljud, kontroll av blodvärde och blodsocker.

Att läsa på inför besöket:

Broschyr: Ryggbedövning som smärtlindring vid förlossning

Vecka 38

Kontroller: Blodtryck, vikt, mätning av mage, avlyssning av fosterljud, urinprov.

Vecka 40-41

Besök hos barnmorskan varje vecka.

Kontroller: Blodtryck, vikt, mätning av mage, avlyssning av fosterljud, eventuellt urinprov.

Vecka 41 + 3

Läkarbesök för kontroll av ditt blivande barns välmående med hjälp av ultraljud och CTG-registrering. Ibland gör läkaren även en vaginalundersökning. Läkaren tar efter kontrollerna ställning till om man ska sätta igång din förlossning eller vänta någon dag till.

Att läsa inför besöket:

Broschyr: Information om igångsättning av förlossningen

Eftervårdsbesök 8-10 veckor efter förlossningen

Om du inte redan under graviditeten fått en tid för efterkontroll ringer du din barnmorskemottagning och bokar tid. I vissa fall erbjuds du även efterkontroll hos läkare.

På efterkontrollen pratar du och barnmorskan om upplevelsen av din förlossning. Det finns också möjlighet att gå igenom din förlossningsjournal.

Barnmorskan erbjuder information om aktuella preventivmedel som skulle passa just dig. Om du vill kan vi skriva ut preventivmedel.

För att undersöka att eventuella bristningar läkt och att du hittat din knipförmåga erbjuder barnmorskan en gynekologisk undersökning. Du får också information om bäckenbottenträning.

Kontroller: Blodtryck, vikt och blodvärde.

Att läsa inför besöket:

Till toppen av sidan