Aktuellt i Kronoberg

Vaccination med Astra Zeneca återupptas

Innehållet gäller Kronoberg

Under torsdagen meddelande Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin återigen kan användas. Vaccinet rekommenderas nu för personer över 65 år.

Inga allvarliga biverkningar har setts bland personer i den här åldersgruppen. Samtidigt är det personer som är 65 år och äldre som löper störst risk att bli allvarligt sjuka och avlida i covid-19. Astra Zenecas vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att det är både tryggt och viktigt att använda Astra Zenecas vaccin mot covid-19 för denna åldersgrupp.

I Region Kronoberg innebär detta att vi återupptar vaccinationerna med Astra Zeneca så snart som möjligt igen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer använda vaccinet för att vaccinera i fas 2. Att risken för biverkningar är liten och skyddseffekten god för personer över 65 år är ett positivt besked. Det kommer göra att vaccinationen av de äldsta går snabbare framåt, säger Lena Andersson Nazzal.

För personer under 65 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten landets regioner fortsatt paus för användandet av AstraZenecas vaccin, tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna.

Personer under 65 år som fått en första dos med Astra Zenecas vaccin ska i nuläget inte ta en andra dos. Astra Zenecas vaccin ger bra skydd mot allvarlig sjukdom redan efter en dos och man kan vänta med en andra dos i upp till tre månader. 

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:
Information om fortsatt vaccination av Astra Zenecas vaccin till personer som är 65 år och äldre

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Till toppen av sidan