AKTUELLT I KRONOBERG

Suicid

Innehållet gäller Kronoberg

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Den 10 september varje år uppmärksammas internationella suicidpreventiva dagen. I Kronoberg bjuder länets suicidpreventiva grupp in till föreläsningar och minnesstund i Växjö.

- Vi gör detta för att uppmärksamma suicid, stödja de som drabbats och väcka ett engagemang som kan förbättra allas förmåga att möta de människor som är i riskgruppen för suicid, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Program

Domkyrkocentrum kl. 15-17

  • Inledning av Martin Myrskog, regiondirektör
  • Håkan Wester från Suicide Zero ger en allmän föreläsning om suicidprevention.
  • Leon Axbom från SPES berättar om sina upplevelser som nära anhörig till en person som tagit sitt liv.
  • Sång om psykisk ohälsa och hopp av Saga Nilsson, Kulturverkstaden i Tingsryd.
  • Posterutställning och presentation av olika aktörer

Växjö Domkyrka kl. 18–19

  • Inledning av Ingrid Burman, landshövding
  • Betraktelse, ljuständning av Conny Karlsson, sjukhuspräst
  • Musik av Ceciliakören under ledning av Yvonne Steen Ohlander

Välkomna att delta!

I Kronoberg pågår ett löpande arbete för att förhindra suicid.

Läs mer om arbetet här >> http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/psykisk-halsa/suicidprevention/

För den som vill lära sig mer om hur man kan förhindra suicid finns nu en öppen webbutbildning om detta. Läs mer om den på Vårdgivarwebben >> http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/psykisk-halsa/utbildning-och-kompetensutveckling/#tab-30408

Bakgrund

2003 beslöt WHO och IASP (International Association of Suicideprevention) att inrätta en internationell suicidpreventiv dag för att uppmärksamma självmord. Suicidpreventionsgruppen i Kronoberg har i uppdrag att samordna, utveckla och stödja det suicidpreventiva arbetet. I gruppen finns representanter från sjukvården, kommuner, sjukhuskyrkan, elevhälsovården, länsstyrelsen, Suicide Zero och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd).

Till toppen av sidan