Aktuellt i Kronoberg

Smittfria resor till vården

Innehållet gäller Kronoberg

Smittfria resor till vården

Serviceresor Kronoberg hjälper till att minska smittspridning av det nya coronaviruset covid-19. Från och med 18 mars kommer Serviceresors resenärer att i första hand resa ensamma i fordonen.

För att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen kommer Serviceresor i första hand att köra sina resenärer ensamma i fordonen. 
- Serviceresor är en viktig samhällsfunktion och det känns viktigt att vi utifrån rådande situation och direktiv kan utföra resor för de som behöver på ett så säkert sätt som möjligt, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.

Sjukresor prioriteras, men tider kan ändras
För att klara av denna förändring kommer Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras.
Den prioritering som kommer att tillämpas:
1. Sjukresor
2. Färdtjänstresor
3. Övriga resor

Just nu bedömer Serviceresor Kronoberg att alla resor kommer att kunna genomföras, men en del resor kommer att genomförs på andra tider än resenärens önskemål.

Till toppen av sidan