Aktuellt i Kronoberg

Vaccination mot rotavirus till alla barn i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Från början av september kommer vaccin mot det smittsamma rotaviruset ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i Kronoberg kommer att erbjudas vaccination.

 - Det är mycket välkommet, säger Anna Bärtås, t f barnhälsovårdsöverläkare.

Det finns flera virus som ger magsjuka. Rotavirus är ett av dem, och viruset är av den  besvärliga sorten. Det kan ge infektioner som både varar längre och som ibland kräver sjukhusvård.

 - En uppskattning är att hälften av de barn som vårdas på sjukhus med magsjuka har rotavirus, berättar Anna Bärtås. Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård.

Vinnare

Vaccinationen ges av barnhälsovården samtidigt som de övriga i vaccinationsprogrammet. Den första dosen ges vid sex veckors ålder och den andra vid tre månader.

 - En del barn kan få lindriga tarmsymtom efter vaccinationen. Om barnet får allvarliga symtom från magen efter vaccinationen ska du kontakta vården.

Region Kronoberg har inväntat det gemensamma nationella beslutet. Det är Folkhälsomyndigheten som har utrett om vaccination mot rotavirusinfektion bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och kommit fram till att smittskyddslagens samtliga krav uppfylls.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan samhällets kostnader minska med 120 miljoner kronor per år när vaccinet erbjuds alla barn.

 - Men den stora vinnaren är förstås det lilla barnet, säger Anna Bärtås.

Information på 1177.se

Information på Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om rotavirus

E-utbildning

Faktablad om rotavirus på svenska, engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska

Faktablad om vaccinationsprogrammet på svenska, engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska

Faktablad om ovaccinerat barn på svenska och engelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till toppen av sidan