Aktuellt i Kronoberg

Regionala rekommendationer upphör

Innehållet gäller Kronoberg

31 maj: Vid månadsskiftet maj/juni upphör de flesta av de regionala rekommendationerna gällande covid-19. Anledningen är att smittspridningen minskar i länet. Samtidigt är det viktigt att du fortsätter följa de nationella rekommendationerna.

De senaste tre veckorna har smittspridningen vänt nedåt och belastningen på sjukvården på grund av covid-19 fortsätter att minska. Samtidigt är läget fortsatt allvarligt. Kronoberg är en av de regioner som har högst smittspridning i landet.

- Att vi lättar på de skärpta rekommendationerna som gällt i länet betyder inte att pandemin är över. Fortfarande är det viktigt att följa de nationella rekommendationerna samt de viktiga grundläggande råden om att hålla avstånd, begränsa nya nära kontakter, tvätta händerna ofta och stanna hemma och testa sig vid symtom, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Det är allas ansvar att bromsa smittan och när vi nu successivt öppnar upp samhället måste vi göra det smittsäkert.

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Fortsatt rekommenderas delvis distansundervisning

På grund av fortsatt relativt hög smittspridning i gymnasieåldern har smittskyddsläkaren i samråd med skolcheferna för de kommunala gymnasieskolorna kommit överens om att rekommendationen om delvis distansundervisning på gymnasiet fortsätter gälla vårterminen ut.

Beroende på lokala förutsättningar kan andelen närundervisning variera men rekommendationen är att det är ungefär två tredje delar av eleverna på plats samtidigt på gymnasieskolan.

Till toppen av sidan