Aktuellt i Kronoberg

Region Kronoberg erbjuder nu en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) till personer som är 65 år och äldre

Innehållet gäller Kronoberg

Region Kronoberg erbjuder nu en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen kan ges tidigast fyra månader efter dos tre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. Smittspridningen fortgår i Sverige och ökar i delar av Europa. Fler har nytta av ett ökat skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Immunförsvarets förmåga att reagera på vaccinationen, och bygga upp ett långvarigt skydd, avtar med stigande ålder.

- Skyddet avtar efter fyra månader och en fjärde dos stärker skyddet, det är därför viktigt att personer som löper störst risk för allvarlig sjukdom tar en fjärde dos (andra påfyllnadsdos), säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Vaccinationen sker på valfri vårdcentral i länet. I första hand ska man boka tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. För att logga in på 1177.se behöver man ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen Bank-id eller Freja e-id Plus. För att få hjälp att boka tid kan man ringa 0470-58 60 00.

Dos fyra till personer födda 1957 eller tidigare, kan ges tidigast fyra månader efter dos tre. Personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist erbjuds också en ny påfyllnadsdos. Dessa personer kommer att få ett brev från sin vårdenhet med mer information.

Till toppen av sidan