Aktuellt i Kronoberg

Region Kronoberg erbjuder en andra påfyllnadsdos till personer över 80 år

Innehållet gäller Kronoberg

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (dos 4) mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen kan ges tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen.

Immunförsvarets förmåga att reagera på vaccinationen, och bygga upp ett långvarigt skydd, avtar med stigande ålder.

- Skyddet avtar efter fyra månader och en fjärde dos stärker skyddet, det är därför viktigt att personer som löper störst risk för allvarlig sjukdom tar en andra påfyllnadsdos, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Rekommendationen om en andra påfyllnadsdos (dos 4) gäller:

  • Personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer som är 80 år och äldre (födda 1942 eller tidigare)


I Region Kronoberg inleds vaccinationerna vecka 8–9. Vaccination sker på länets vaccinationsplatser. Det går bra att boka tid redan nu. För att kunna få sin fjärde dos ska det ska ha gått fyra månader sedan dos 3.

- Vi kommer att skicka ut brev till de som är födda 1942 eller tidigare, med information om var och hur man kan boka tid, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

För personer boende på särskilt boende sker vaccinationen via kommunen.

Till toppen av sidan