Tekniska problem med tidsbokningen åtgärdade

Region Kronoberg har haft tekniska problem med tidsbokningen av vaccination mot covid-19, när vi nu välkomnar personer födda 1961 eller tidigare att boka tid. Problemen är nu åtgärdade och alla bokningssidor ligger uppe. Finns det inga tider beror det på att det är fullbokat. Nya tider släpps succesivt. Till bokningssidan.

AKTUELLT I KRONOBERG

Provtagning av samhällsviktiga verksamheter har påbörjats

Innehållet gäller Kronoberg

Provtagningen av prioritetsgrupp 3, så kallat samhällsviktig verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer har nu inletts i länet. Provtagningen genomförs i samarbete mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen, företagshälsovården och arbetsgivare inom samhällsviktiga verksamheter.

Länsstyrelsen i Kronoberg avgör vilka organisationer/yrkesgrupper som ska prioriteras i provtagningen. Arbetsgivarna utser sedan vilka enskilda medarbetare som är aktuella för provtagning. Själva provtagningen görs sedan på en vårdcentral i Ljungby och en i Växjö.

Länk till Länsstyrelsens sida om provtagning

Allmän provtagning är inte aktuell än

Det är inte möjligt för enskilda individer att själva kontakta hälso- och sjukvården för att boka sig för en provtagning. Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller provtagning. I dessa ingår i nuläget inte allmän provtagning (priogrupp 4) för covid-19 eller allmänna antikroppstester.
Förberedelser för provtagning i prioritetsgrupp 4 pågår i Region Kronoberg, och mer information om hur det kommer att gå till kommer när riktlinjerna är klara och det är dags att köra igång.

Till toppen av sidan