Aktuellt i Kronoberg

Provtagning av samhällsviktiga verksamheter har påbörjats

Innehållet gäller Kronoberg

Provtagningen av prioritetsgrupp 3, så kallat samhällsviktig verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer har nu inletts i länet. Provtagningen genomförs i samarbete mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen, företagshälsovården och arbetsgivare inom samhällsviktiga verksamheter.

Länsstyrelsen i Kronoberg avgör vilka organisationer/yrkesgrupper som ska prioriteras i provtagningen. Arbetsgivarna utser sedan vilka enskilda medarbetare som är aktuella för provtagning. Själva provtagningen görs sedan på en vårdcentral i Ljungby och en i Växjö.

Länk till Länsstyrelsens sida om provtagning

Allmän provtagning är inte aktuell än

Det är inte möjligt för enskilda individer att själva kontakta hälso- och sjukvården för att boka sig för en provtagning. Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller provtagning. I dessa ingår i nuläget inte allmän provtagning (priogrupp 4) för covid-19 eller allmänna antikroppstester.
Förberedelser för provtagning i prioritetsgrupp 4 pågår i Region Kronoberg, och mer information om hur det kommer att gå till kommer när riktlinjerna är klara och det är dags att köra igång.

Till toppen av sidan