Aktuellt i Kronoberg

PCR-testning av allmänheten avslutas 9 februari

Innehållet gäller Kronoberg

8 februari: Från och med den 9 februari kan du inte längre testa dig för covid-19 via din vårdcentral. Detta då Folkhälsomyndigheten inte längre rekommenderar PCR-provtagning för allmänheten vid symtom förenliga med covid-19.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att den nya varianten omikron ger färre fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på samhället. Därför gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att de flesta åtgärder mot covid-19 kan avvecklas onsdagen den 9 februari. Det gäller bland annat möjligheten för allmänheten att testa sig för covid-19.

- Samtidigt som testningen upphör är smittspridningen fortsatt hög. Det är viktigt att alla även fortsättningsvis är uppmärksamma på symtom förenliga med covid-19 och då stannar hemma, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Provtagning av personal och patienter inom hälso- och sjukvård fortsätter

Provtagningen av personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg fortsätter som tidigare.

- Vi återgår nu till något som liknar det läge vi hade våren 2020 då vi endast testade patienter inom slutenvården och omsorgen samt personal i dessa känsliga miljöer där vi måste minimera risken för smittspridning, säger Oskar Ekelund, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg.

Till toppen av sidan