Aktuellt i Kronoberg

PCR-prov visar inte om du är smittfri

Innehållet gäller Kronoberg

Du som har konstaterats positiv för corona kan inte ta reda på om du är smittfri genom att ta ytterligare ett PCR-test. PCR-testet kan inte visa smittfrihet.

Den teknik som används i PCR-test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som inte längre smittar. Spår från viruset kan finnas kvar i veckor efter insjuknandet och kan därför ge ett falskt positivt svar långt efter att du är smittfri.
 
Bedömningen av smittfrihet grundar sig därför på följande.
Du som konstaterats positiv för corona bör vara hemma tills:

  • du mår tydligt bättre.
  • du har varit feberfri i två dygn.
  • det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

(Kvarstående lättare rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne förekommer men bedöms inte korrelera till smittsamhet).

Läs mer om hur du ska bete dig om du har konstaterats positiv för corona.

Till toppen av sidan