Aktuellt i Kronoberg

Patienter erbjuds operation på annan ort

Innehållet gäller Kronoberg

För att ta hand om de uppskjutna operationer som uppstått i samband med coronapandemin kommer patienter i Region Kronoberg att erbjudas operation i andra län, både hos privata aktörer och vårdgivare inom andra regioner.

Om det är aktuellt att du ska opereras på annan ort blir du kontaktad av regionens vårdlots, med ett erbjudande om att få din remiss skickad till en extern vårdgivare. De vårdgivare som blir aktuella finns i andra län och kan vara både privata aktörer och vårdgivare inom andra regioner.

Vi vill uppmana dig som erbjuds operation på annan ort att ta chansen om det är möjligt. Annars finns risk att väntetiden förlängs ännu mer.

De patienter som kommer att få erbjudandet har bedömts lämpliga, till exempel genom att operationen inte kräver långvarig sjukhusvård efteråt. Ingen av de patienter som fått sin operation uppskjuten har haft livshotande diagnoser. 

Parallellt med satsningen på externa vårdgivare gör Region Kronoberg också egna insatser för att förbättra tillgängligheten till operation.

Till toppen av sidan