Aktuellt i Kronoberg

Din upplevelse av sjukhusvården

Innehållet gäller Kronoberg

Under våren 2021 genomförs Nationell Patientenkät för att utvärdera patienters upplevelser av vården på sjukhus. Kanske blir du slumpmässigt utvald att delta.

Deltagarna utses slumpmässigt. Om du blir en av de utvalda får du framöver ett brev hem, med en inbjudan att delta. Enkäten är en chans för dig som patient att påverka och ge återkoppling direkt till hälso- och sjukvården. Vi hoppas att du tar dig tid att göra det. För när fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla.

Om du blir utvald svarar du enkelt på webben, där enkäten också finns översatt till flera språk. Dina svar är anonyma.

Mer information finns på webbplatsen patientenkat.se

Till toppen av sidan